Koliki ekonomski pad beleže velike države u Evropi i svetu usled posledica globalne pandemije, a koliki Srbija, objasnio je ekonomista Branko Dragaš, ukazujući na enormne procente pada prihoda od turizma, ali i tešku situaciju u svim ostalim delatnostima, što će se, kako on tvrdi, odraziti na životni standard ljudi.

 

Epidemija Covid19 ostavlja katastrofalne posledice po svetsku ekonomiju. Novi talas epidemije preti da se ponovo uvedu restriktivne mere koje bi imale nesagledive posledice po industriju, turizam i ugostiteljstvo. Svetskoj ekonomiji preti dugogodišnja recesija. Upitali smo ekonomistu Branka Dragaša da li su ova predvidjanja realna.

Baveći se analizom posledica pandemije korona virusa na svetsku ekonomiju, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj ocenila je da je zabeležen ogroman pad svetske ekonomije, ali da je Amerika imala manji pad od očekivanog, a da je Kina jedina zemlja među 20 najmoćnijih ekonomija koja će ove godine ostvariti blagi rast. Iz ove organizacije poručili su državama da ne bi trebalo podizati visinu poreza i smanjivati potrošnju, već pomagati ljudima u pronalaženju posla i ulagati u investicije, kako bi se što pre vratilo poverenje i obnovila privreda. S tim u vezi, ekonomista Branko Dragaš, istakao je da je situacija vrlo teška po ekonomiju celog sveta, te da se dešava da je realno stanje i gore od statističkih pokazatelja. Komentarišući domaću ekonomiju, on je naglasio da je pad od 1,5% neistina i da po njegovim procenama ta brojka iznosi 20%, što će se odraziti na standard i zaposlenost ljudi.