Glodari su prisutni u usevima ozimih strnina i mladim zasadima, saopšteno je iz Prognozno izveštajne službe. Proizvođačima se preporučuje da obilaze useve i da, ukoliko registruju brojnost glodara iznad pragova štetnosti, vrše suzbijanje primenom registrovanih gotovih mamaka.

Vizuelnim pregledom useva ozimih strnina i mladih zasada registruje se prisustvo glodara, poljskog miša i poljske voluharice saopštili su zaštitari bilja Prognozno-izveštajne službe. Ovi glodari su polifagne štetočine i mogu da prouzrokuju štete na velikom broju gajenih poljoprivrednih kultura. Najčešće se hrane zrnevljem i plodovima biljaka koje rastu u njihovim staništima, kao i zelenim i podzemnim delovima biljaka. U jesenjem periodu na usevima ozimih strnina hrane se semenom i klijancima, a u povoljnim uslovima za razvoj mogu načiniti velike štete i značajno smanjiti prinos. U mladim zasadima voća, usled ishrane glodara korom stabla i korenom biljaka, može doći do oštećenja i sušenja mladih voćaka.

Proizvođačima se preporučuje da obilaze useve i mlade zasade i prate prisustvo glodara. Za poljskog miša prag štetnosti je 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru, a za poljsku voluharicu je od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru. Ukoliko se registruju brojnosti iznad pragova štetnosti preporučuje se njihovo suzbijanje primenom registrovanih gotovih mamaka. Nakon postavljanja mamaka u rupe, iste treba zatrpati zemljom da ne bi došlo do trovanja divljači i stoke.