Privredni sud u Zrenjaninu – Poseban režim rada od 24. novembra do 4. decembra

0
207

Od 24. novembra do 4. decembra Privredni sud u Zrenjaninu radiće po posebnom režimu organizovanja rada sa strankama, rada pisarnica i prijema pošte, a u cilju smanjenja posledica epidemije COVID-19 i zaštite zdravlja zaposlenih i stranaka.

Vršilac funkcije predsednika Privrednog suda u Zrenjaninu Aleksandar Stoiljkovski je na osnovu Sudskog poslovnika i Uredbe Vlade Republike Srbije o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 doneo je odluku o radu Privrednog suda u Zrenjaninu u periodu od 24. novembra do 4. decembra pa će ovaj sud raditi po posebnom režimu organizovanja rada sa strankama, rada pisarnica i prijema pošte, a u cilju smanjenja posledica epidemije COVID-19, zaštite zdravlja zaposlenih i stranaka. Zakazana ročišta održaće se u potponositi prema zakazanom rasporedu, uz puno poštovanje mera epidemiološke zaštite. Sudije, zaposleni, stranke, punomoćnici stranaka i svi drugi učesnici u postupku su u obavezi da na ročištima nose zaštitne maske, tako što će u celosti imati prekriveno lice odnosno usta i nos. Za slučaj da neko lice ne ispoštuje ovu obavezu to će se smatrati nepoštovanjem procesne discipline i sudija je u obavezi da u skladu sa pravilima postupka to lice udalji iz sudnice. Nakon svakog održanog ročišta obavezne su mere dezifenkcije sudnica dezinfekcionim sredstvom, kao i provetravanje sudnice, a za sprovođenje se zadužuju postupajući sudija i zapisničar.

U skladu sa ovim uputstvom prijem pismena vršiće se isključivo putem pošte, osim u slučajevima predviđenim ovim uputstvom i u hitnim slučajevima. Dostava sudskih pismena advokatima i javnim izvršiteljima vršiće se u za to predviđenim fahovima u zgradi suda. Uverenja iz nadležnosti ovog suda za vreme trajanja vanrednog stanja vršiće se isključivo poštom, a stranke zahteve za izdavanje uverenja podnose poštom, izuzetno na obrazložen zahtev za hitno izdavanje uverenja, i najavu sudskoj upravi putem telefona 023/561-929 uverenje će se izdati hitno u za to predviđenoj prostoriji ovog suda. Obrasci za izdavanje uverenja mogu se preuzeti na sajtu Privrednog suda u Zrenjaninu, a podnosilac zahteva dužan je da navede kontakt telefon.

Uvid u predmete se ograničava samo na predmete u kojima se u skladu sa ovom odlukom održavaju ročišta, po prethodno izvršenoj najavi sudskoj upravi na telefon 023/561-929. Stranke mogu dobiti informacije o stanju u predmetima putem telefona 023/561-929 ili elektronski putem maila uprava@pr.zr.sud.rs. Rad zaposlenih i sudija biće organizovan po posebnoj naredbi o rasporedu, uz poštovanje nesmetanog odvijanja procesa rada i održavanja zakazanih ročišta, te korišćenja mogućnosti obavljanja rada od kuće.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here