Od rebalansa budžeta očekujem da će sačuvati srpsku ekonomiju u onom stepenu u kome je bila pre epidemije virusa korona, izjavio je narodni poslanik Đorđe Komlenski.

Novi rebalans budžeta predviđa budžetski deficit od 483 milijarde dinara. Ovo je istorijski deficit što je posledica uticaja epidemije COVID19 na srpsku ekonomiju i privredu. Zamolili smo narodnog poslanika Đorđa Komlenskog iz redova Pokreta socijalista da odgovori na pitanje da li i sledeće godine očekuje novi rebalans I povećanje budžetskog deficita?

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Srbije za 2020. godinu, kojim je predviđen deficit od 483 milijarde dinara. Novim rebalansom ovogodišnjeg budžeta odobrena su dodatna sredstva za prevenciju i ublažavanje posledica nastalih usled pandemije izazvane koronavirusom, a    projekcija privrednog rasta za 2020. godinu revidirana je  sa minus 1,8 odsto na minus jedan odsto, što će, kako je istaknuto u vladinom saopštenju, „predstavljati jedan od najboljih rezultata u Evropi, a polazeći od kretanja u međunarodnom okruženju, preduzetih zdravstvenih mera i uzimajući u obzir efekte donetih mera za podršku privredi i stanovništvu“. Narodni poslanik Đorđe Komlenski je rekao da od ovog rebalansa budžeta očekuje da sačuva srpsku privredu u onom stepenu u kome je bila pre epidemije virusa korona i da očekuje da će naredna godina biti prosperitetna i da će doći do rasta BDP.