Pavle Bihali – Po pitanju migranata trebalo bi da se ugledamo na Poljsku

0
201

Migrantska kriza već godinama unazad menja demografsku sliku Evrope. Na putu ka Evropi, veliki broj migranata zadržao se u Srbiji. Po rečima Pavla Bihalija, udruženje „Levijatan“ zalaže se za antimigrantsku politiku i jasno utvrđivanje identiteta lica koja ulaze na teritoriju Srbije.

Migrantska kriza potresa Evropu. Analitičari tvrde da će ova kriza promeniti EU i politički i organizaciono. Unutar EU uočljive su velike razlike između starih i novih članica u strategiji kako treba rešiti ovaj globalni problem. Upitali smo predsednika udruženja Levijatan Pavla Bihalija da li je Evropa sposobna da prevaziđe ovu krizu.

Rešenje za migrantsku krizu u Evropi još uvek se ne nazire. Prvobitna delovanja EU bila su po osnovu Dablinskog sporazuma, prema kome je „zemlja prvog ulaska“ morala da primi zahtev za azil, zbog čega je veliki pritisak izvršen na zemlje Mediterana u koje su migranti prvo stizali. Rešavajući tu vrstu problema kako bi se rasteretile zemlje poput Grčke, Italije, Španije, EU je predvidela određenu finansijsku pomoć zemljama koje prime migrante. I pored toga, stavovi po pitanju prijema izbeglih lica razlikuju se od države do države. Prema rečima Pavla Bihalija iz udruženja „Levijatan“, zemlje poput Poljske ostale su dosledne u svojoj oštroj antimigrantskoj politici, što bi trebalo i Srbija da učini. Iz udruženja „Levijatan“ se nadaju da će vlast uvažiti njihove stavove i obratiti više pažnje na identitet lica koja ulaze u Srbiju.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here