Doktorka Ana Gifing objasnila je ključne razlike između klasičnih dijeta koje stvaraju stres korisnicima zbog stalnog brojanja kalorija i izbora namirnica, pa često usled toga i bivaju prekinute, i hrono ishrane koja podrazumeva zdrav način života uz smernice lekara.

Pravilna ishrana je jedna od mera kojom možemo unaprediti svoje zdravlje. Zdrava hrana više nije privilegija bogatih, već je dostupna široj populaciji. Doktorica Ana Gifing patentirala je veoma efikasan program hrono ishrane koji je pokazao značajne rezultate u praksi. Zamolili smo Anu Gifing da za gledaoce KTV televizije odgovori na pitanje šta su karakteristike njenog programa  i ko su njegovi korisnici.

Gojaznost, nezdrav način života i ishrane, svakodnevni su problemi ljudi u zemljama širom sveta. Upravo zbog toga postoji nebrojeno mnogo dijeta koje pokušavaju da koriguju ili otklone posledice koje ove pojave mogu imati po organizam. Sve češće se sa gojaznošću i zdravstvenim problemima koji se za nju vezuju suočavaju i deca, pa je neophodno promeniti ne samo način ishrane, već i način života da bi se ovaj problem trajno rešio. Doktorka Ana Gifing i njen patent hrono ishrane na stručan način i uz pomoć praćenja parametara organizma kakvi su hormonski status, izlučivanje enzima, utvrđivanje koja hrana bi korisniku mogla da našteti, uspešno rešavaju ove probleme. Na pitanje kome je ovaj način ishrane namenjen, doktorka Ana Gifing poručila je da ga mogu koristiti svi, od trudnica i mladih mama, preko dece, do odraslih zdravih, ali i bolesnih ljudi.