Obrada zemljišta u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji

0
185

Pored toga što zemljište u ogranskoj proizvodnji mora da bude bez prisustva hemikalija i pesticida, mora se primeniti adekvatan način obrade. Veoma je važno sprečavanje zbijanja zemljišta i dubina oranja.

Najveći problem u konvencionalnoj poljoprivredi, kada je u pitanju obrada jeste preveliko zbijanje zemljišta zbog velikog broja prolazaka mehanizacije. U organskoj proizvodnji smanjenjem broja prohoda mašina zbijenost se može smanjiti, kao i troškovi i energetska efikasnost obrade. Takođe se u organskoj proizvodnji preporučuje smanjenje dubine oranja jer je u dubljim slojevima zemljište bez vazduha, i nema velike količine organske materije i živih organizama, pa ga ne treba izbacivati na površinu. Dubina oranja se kao i u konvencionalnoj proizvodnji prilagođava kulturi koja će se sejati. Za vrste razvijenijeg korenovog sistema dubina oranja je nešto veća u poređenju sa vrstama čiji je koren slabije razvijen. Sa redukcijom obrade se ne sme preterivati jer su njeni nedostaci slabija kontrola korova, nedostatak i visoka cena adekvatnih oruđa na našem tržištu. Generalno i u ovoj vrsti proizvodnje važi da se vreme obrade prilagođava tipu zemljišta tako da se na teškim zemljištima oranje obavlja u jesen, a na lakim peskovitim u rano proleće. Takođe na sistem obrade veliki uticaj imaju i klimatski uslovi, zastupljeni plodored i tehnička opremljenost gazdinstva. Uopšte se obrada zemljišta može posmatrati kroz osnovnu i dopunsku obradu.

Osnovna obrada se po pravilu obavlja kad je zemljište u optimalnom stanju vlažnosti da ne bi došlo do kvarenja njegove strukture i stvaranja nepropusnog sloja na dnu brazde. Vrlo je bitno dubinu oranja menjati svake godine i prilagođavati je biljnoj vrsti koja će se sejati. Osnovna obrada se može izvoditi i samo tanjiračama na zemljištima koja su povoljnog mehaničkog sastava i ako je u prethodnoj godini obavljeno oranje na punu dubinu. Ako na zemljištu ima višegodišnjih korova koji se razmnožavaju vegetativno, tanjirače treba strogo izbegavati. Ako je osnovna obrada zemljišta obavljena na vreme i dovoljno kvalitetno dopunskom obradom dovodimo zemljište u najpovoljnije stanje da bi se setva obavila na vreme što kvalitetnije i uz što manje troškova.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here