Izjašnjavanje korisnika o zadovoljstvu uslugama Javno komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin završava se u petak 25. decembra u ponoć. Do tada korisnici mogu popuniti upitnik i dati mišljenje o kvalitetu usluga preduzeća.

Izjašnjavanje korisnika o zadovoljstvu uslugama JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin završava se u petak 25. decembra u ponoć, do kada korisnici mogu popuniti upitnik i dati mišljenje o kvalitetu usluga preduzeća. Izjašnjavanje korisnika je ove godine počelo 25. novembra. Ispitivanje zadovoljstva korisnika je zakonska obaveza, ali i način da ovo preduzeće, na osnovu prikupljenih podataka, unapredi kvalitet usluga, međusobnu komunikaciju sa korisnicima i da bolje odgovori na potrebe korisnika. Upitnik sadrži pitanja koja se odnose na kvalitet naših osnovnih usluga – snabdevanje vodom i prikupljanje i odvođenje fekalnih otpadnih voda, ali i pitanja koja se odnose na kvalitet uspostavljenih kanala komunikacije i odgovora na podnete reklamacije i zahteve. Na kraju upitnika korisnicima se pruža mogućnost da ostave komentar, iznesu kritiku ili pohvalu koja se odnosi na rad preduzeća.

Korisnici do petka u ponoć upitnik mogu popuniti elektronskim putem na sajtu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin – www.vikzr.rs i  na sajtu Grada Zrenjanina www.zrenjanin.rs. Na sajtu preduzeća upitnik se nalazi na naslovnoj strani u gornjem desnom uglu, kao i u delu korisnici – popunite anketu. Do petka u 13:30 upitnik se može popuniti u prostorijama Korisničkog centra u Petefijevoj 3 i na naplatnom mestu na Lesnini. Sve aktivnosti tokom ispitivanja, pa i anketiranje „od vrata do vrata“, su usaglašene sa aktuelnom epidemiološkom situacijom i usvojenim merama za sprečavanje širenja koronavirusa. Po okončanju ispitivanja javno će biti objavljeni rezultati, odnosno izveštaj o sprovedenom ispitivanju. Dodatne informacije u vezi sprovedenog ispitivanja mogu se dobiti putem besplatne info linije 0800/024-023 ili putem korisničkog mejla info@vikzr.rs .

Ispitivanje je organizovano i sprovodi se u skladu sa „Metodologijom sprovođenja ispitivanja zadovoljstva korisnika“ koju je nedavno publikovala Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) uz pomoć države Švedske, a nakon završenog dvogodišnjeg projekta u kom su učestvovale opštine Srednjebanatskog okruga, i u kom je, ispred Grada Zrenjanina učestvovalo Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija. Tokom projekta definisana je metodologija ispitivanja, a ista je proverena sprovedenim ispitivanjem krajem 2018. godine. Upravo ispitivanje koje je sprovelo ovo preduzeće i način komunikacije koji je ostvaren sa korisnicima su od strane švedskih stručnjaka za komunikaciju ocenjeni kao primer dobre prakse u Srbiji, a prezentovani su švedskim javnim preduzećima tokom studijske posete Švedskoj. Iz Javno komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija su poručili da su ponosni na činjenicu da je publikovana Metodologija, koja će se primenjivati u celoj Srbiji, zasnovana na predlozima i rezultatima njihovog rada, kao i stečenog iskustva tokom realizacije projekta.