Govoreći o situaciji sa „Železarom Smederevo“, privrednik Srba Vasiljević je izjavio da država jeste pokušavala da nađe strateškog partnera ili kupca, jer je Železara bila veliki gubitaš, ali da nije izabrala dobar način za rešavanje tog problema njenom prodajom kineskoj kompaniji.

 

Železara u Smederevu dva puta se našla na oglasu za prodaju i obeležena je kao jedna od dvadeset i četiri sporne privatizacije. Na sudske epiloge ovih spornih privatizacija ne čekaju samo gradjani Srbije već na njima insistira i Evropska unija. Vlada je prodala imovinu železare za 46 miliona evra kineskoj grupaciji HBIS, ali stručnjaci ukazuju na brojne nepravilnosti u postupku privatizacije. O kojim propustima je reč i da li oni prikrivaju korupciju na visokom nivou upitali smo privrednika Srbu Vasiljevića.

Analizirajući proces privatizacije železare u Smederevu, privrednik Srba Vasiljević prvi put je na KTV televiziji izneo podatke o mogućnostima koje je vlast imala u ovom procesu. On je rekao da je posle odlazaka Amerikanaca iz Železare, država bila anagažovana na rešavanju problema ovog preduzeća koje je poslovalo sa gubitkom i time odvlačilo veliki deo novca iz budžeta. Iako nije bilo mnogo interesovanja za Železaru, privrednik Srba Vasiljević rekao je da je on u ime italijanske kompanije koja je bila zainteresovana da Železaru uzme u zakup, poslao pismo tadašnjem premijeru, sadašnjem predsedniku, Aleksandru Vučiću, da bi trebalo pregovarati o tome, ali odgovor nikada nije dobio. Vasiljević je istakao da bi predlogom koji je ta italijanska firma imala, državi ostajalo oko 120 miliona evra čistog novca na godišnjem nivou. Ipak, taj predlog nije uzet u razmatranje.