Udruženje građana „Otaharin“ je podelilo humantirane pakete koji su pristigli iz Grozberena sa 165 romske dece sa područja Bijeljine kao i više od 100 korisnika Centra za socijalni rad

Udruženje građana „Otaharin“ i ove godine je sada već tradicionalno podelilo humantirane pakete koji su pristigli iz Grozberena sa 165 romske dece sa područja Bijeljine kao i više od 100 korisnika Centra za socijalni rad.