Razmatrajući rad i odluke Kriznog štaba, pulmolog Dejan Žujović rekao je da ovakvo telo nije ni trebalo da postoji, ali da se vodilo računa koji ljudi iz politike i struke će ući u sastav Kriznog štaba, tako da su politički uticaji vlasti na rad ovog štaba bili veliki od samog početka njegovog funkcionisanja.

 

Pulmolog Dejan Žujović izjavio je da je Krizni štab trbuhozborac jednog čoveka i da su odlikovanja koja su primili članovi Kriznog štaba zapravo podrška Aleksandru Vučiću čije odluke je sprovodio Krizni štab. Prema rečima Žujovića, ovim potezom predsednik Vučić pokušava da sebi obezbedi alibi za katastrofalnu situaciju u kojoj se Srbija nalazi. Zamolili smo pulmologa Dejana Žujovića da odgovori na pitanje koliko je politika uticala na rad Kriznog štaba.

Tokom prethodnih meseci od kada se Srbija bori sa pandemijom virusa Kovid19, Krizni štab je odlučivao o merama zaštite građana od zaraznih bolesti, a njegove odluke i preporuke javnost je pomno pratila. Ipak, pravni stručnjaci tvrde da je ovo telo nezakonito formirano 13. marta 2020. godine. Udruženje „Ujedinjeni protiv kovida“ koje broji oko 3000 lekara, kao najveći problem formiranja, ali i rada Kriznog štaba, naglasilo je uticaj politike na ovo telo, sa čim je saglasan i pulmolog Dejan Žujović. Ovo udruženje zahtevalo je od Ministarstva zdravlja da u skladu sa poštovanjem zakona oformi Republičku komisiju za zarazne bolesti u kojoj bi se svakako našli i neki od članova Kriznog štraba, ali bi ona bila sastavljena od epidemiologa, infektologa i mikrobiologa, uz još ponekog lekara specijaliste, te bi njen rad bar delimično bio oslobođen političkih pritisaka. Pulmolog Dejan Žujović iskazao je nadu da će takva komisija biti formirana i rekao da su potrebne korenite promene da bi se izašlo iz krize izazvane virusom Kovid19.