IZ JKP Vodovod i kanalizacija Zrenjanin poručili su građanima da je adekvatna toplotna zaštita vodomera i unutrašnjih instalacija u zimskom periodu jedini siguran način da se izbegnu havarije u objektima, kao i njihova sanacija i prekid vodosnabdevanja uz napomenu da korisnici snose troškove havarija na unutrašnjim instalacijama, ali i baždarenja odnosno zamene oštećenog vodomera

 

Tokom zimskog perioda niske temperature mogu dovesti do oštećenja vodomera i unutrašnjih vodovodnih instalacija te su iz JKP Vodovod i kanalizacija podsetili korisnike koja zaštita je odgovarajuća, kao i da je obaveza korisnika da se staraju o unutrašnjim vodovodnim instalacijama i da spreče svako njihovo oštećenje uz napomenu da korisnici snove troškove sanacije havarije i zamene oštećenog vodomera. Ukoliko ipak dođe do pucanja vodomera korisnicima je dato uputstvo kome da se obrate u cilju zamene vodomera.

Gajin je napomenuo da se tokom zimskog perioda neće vršiti očitavanje vodomera korisnika široke potrošnje odnosno korisnika u objektima individualnog stanovanja već će se oni zaduživati na osnovu prosečne mesečne potrošnje u prethodnom vremenskom periodu. Svi korisnici koji primete da im se na računima nalazi veće potrošnja od uobičajene mogu kontaktirati Službu naplate preduzeća i zregulisati mesečnu akontaciju. Svi korisnici kojima je vodomer dostupan i tokom zimskog perioda mogu putem fiksnih telefona, slanjem sms poruke ili slanjem mejla prijaviti stanje svojih vodomera najkasnije do 25. u mesecu kako bi bili zaduženi na osnovu stvarne potrošnje, a ne na osnovu mesečnih akontacija.