Živinarstvo je u protekloj godini imalo više velikih izazova, nastalih kao posledica epidemije i vanrednog stanja.

Živinarstvo je u protekloj godini imalo više velikih izazova. Prvi veći problem bio je veliki pritisak na tržištu u vreme Uskršnjih praznika, jer je izašla uredba kojom su cene konzumnih jaja zamrznute. Proizvođači su se u odnosu na okolnosti solidarisali, ali je već u avgustu naišao novi problem, u tom periodu došlo je do skoka cena kukuruza, soje i pšenice, i ovu promenu bilo je teško nadomestiti cenama na tržištu. Još jedan problem u 2020. godini bila je cena živinskog mesa i njena razlika u odnosu na cenu koštanja.

Da bismo imali celokupnu sliku poslovanja živinara u prethodnoj godini, pitali smo živinare koji je najveći problem sa kojim su se susreli u 2020. godini.

Više od polovine anketiranih tvrdi da je niska cena živinskog mesa bila problem koji im je najviše štetio u prethodnoj godini. Oko 30% ispitanika ukazalo je na skok cena sirovina za stočnu hranu kao najveći problem, dok je 14,81% živinara navelo zamrznutu cenu konzumnih jaja kao najveći izazov.

Ipak, bilo je i dobrih vesti u prethodnoj godini, kada je reč o sektoru proizvodnje konzumnih jaja. Reč je o novim pravilima, podsetimo se da je zaživeo Pravilnik o salmoneli, počela je primena Pravilnika o kvalitetu jaja, a pred kraj godine usvojen je Pravilnik kojim se proizvođačima produžava rok za zamenu kaveza prema EU standardima za još tri godine. Preporuka svim proizvođačima za naredni period je da u skladu sa novim pravilima urede svoje odnose i sačekaju da država otvori put konzumnog jajeta na evropsko tržište.