Povratak dinamike rasta bruto društvenog proizvoda u Kini, Ivan Pajović, ekonomista, okarakterisao je kao paradoks, s obzirom na činjenicu da je pandemija virusa Covid-19 krenula upravo iz Kine, a posle drastičnog smanjenja zaraze, kineska ekonomija se vrlo brzo oporavila.

Svetska privreda trpi velike posledice epidemije Covid-19. Jedino je Kina uspela da povrati dinamiku rasta BDP-a iz  perioda pre epidemije, ali ostatak sveta beleži značajan pad gotovo u svim privradnim granama. Zamolili smo ekonomistu Ivana Pajovića da odgovori na pitanje koliko će biti dug oporavak od posledica epidemije Covid-19.

Pandemija korona virusa, svojim intenzitetom i negativnim uticajem na ekonomska kretanja prevazišla je globalnu finansijsku krizu iz 2008. godine, a po svoj prilici, i ekonomsku krizu iz 30-ih godina prošlog veka u Americi. Kako navode pojedini američki mediji, nijedna recesija u istoriji u poslednja dva veka nije dovela do ovakvog ekonomskog pada. Prema proceni Međunarodnog monetarnog fonda, sve privrede osim kineske biće u minusu – da bi u 2021. počele da rastu i, po najoptimističnijim prognozama, krajem 2021. dostigle nivo koji su imale pre pandemije. Analizirajući stanje u svetskoj i domaćoj privredi usled pandemije, ekonomista Ivan Pajović je rekao da se o mogućnostima oporavka privrede može pričati tek po završetku krize, usred koje se još uvek nalazimo, s obzirom na činjenicu da je u Engleskoj otkriven novi soj korona virusa.