Posledica pandemije virusa kovid-19 je pad društvenog proizvoda kako u razvijenim zemljama, tako i u zemljama u razvoju. Iako međunarodne ekonomske institucije očekuju postepeni oporavak u sledećoj godini, ekonomista Branko Dragaš je mišljenja da nas tek čeka velika ekonomska kriza i dalji pad standarda.

 

Svetski ekonomisti predviđaju značajan pad društvenog proizvoda za razvijene zemlje i zemlje u razvoju. Međunarodne ekonomske institucije nadaju se postepenom oporavku. Da li su ove nade realne upitali smo ekonomistu Branka Dragaša.

Pandemija virusa korona uzrok je velike planetarne krize koja će sigurno ući u sve novije udžbenike iz zdravstva, ekonomije, sociologije i politike. Planeta je praktično blokirana, a ljudi se štite i bore onoliko koliko je u njihovoj moći. Ekonomija je po prvi put suočena sa ovakvim izazovom, koji ovog puta nije pogodio neku posebnu državu ili blok država, već je delovao skroz globalno. U državama koje su najviše pogođene virusom, skoro sve je stalo, a zbog ovakve krize ne postoji država na svetu koja neće imati ogroman budžetski deficit i koja neće morati da spašava pojedine grane privrede, dok će se nedostatak novca neminovno pojaviti i u velikim kompanijama. Ekonomski ekspert Branko Dragaš je rekao da će 2021. godina biti izuzetno teška u celom svetu, te je upozorio građane Srbije da vode računa o svakom dinaru jer je budžet Srbije u minusu 4,2 milijarde evra, što će doneti još jednu tešku godinu za nas i dalji pad životnog standarda.