Rezultati sprovedenih laboratorijskih analiza potvrđuju da je mastitis kod krava najizraženiji problem na farmama u Semberiji. Statistički pokazatelji govore da se veliki broj krava zbog komplikacija i posledičnog mastitisa izluči iz proizvodnje i pošalje na prinudno klanje.

Stručnjaci stoga ističu potrebu za većom edukacijom farmera, pa će tokom ove sedmice u Dvorovima biti organizovano stručno predavanje kako bi se ukazalo na značaj prevencije ove infektivne bolesti.