Iz agrarnog budžeta za direktna plaćanja, to jest za premije i podsticaje za stočarsku i biljnu proizvodnju u 2021. godini biće izdvojeno 24,8 milijardi dinara. Od danas, 1. februara, pa do 31. juna zahteve za podsticaje Upravi za agrarna plaćanja mogu da predaju stočari – za krave za uzgoj teladi za tov, za krave dojilje, za tov junadi, jagnjadi, svinja i jaradi…

Pravo na premije i podsticaje za stočarsku i biljnu proizvodnju u 2021. godini imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica. Prema uredbi o respodeli podsticaja za ovu godinu iznosi su sledeći: podsticaji za kvalitetne priplodne mlečne krave – 25.000 dinara po grlu; podsticaji za kvalitetne priplodne tovne krave i bikove – 40.000 dinara po grlu; podsticaji za kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve – 7.000 dinara po grlu; podsticaji za kvalitetne priplodne krmače i nerastove – 15.000 dinara po grlu; podsticaji za roditeljske kokoške teškog tipa – 60 dinara po grlu; podsticaji za roditeljske kokoške lakog tipa – 100 dinara po grlu; podsticaji za roditeljske ćurke – 300 dinara po grlu; podsticaji za kvalitetne priplodne matice ribe šarana – 500 dinara po grlu; podsticaji za kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke – 300 dinara po grlu; podsticaji za tov junadi – 15.000 dinara po grlu u tovu; podsticaji za tov jagnjadi – 2.000 dinara po grlu u tovu; podsticaji za tov jaradi – 2.000 dinara po grlu u tovu; podsticaji za tov svinja – 1.000 dinara po grlu u tovu; podsticaji za krave dojilje – 40.000 dinara po grlu; podsticaji za košnice pčela – 800 dinara po košnici; podsticaji za proizvodnju konzumne ribe – deset dinara po kilogramu proizvedene ribe; podsticaji za krave za uzgoj teladi za tov – 20.000 dinara po grlu.

Osim toga, kada je o stočarskoj proizvodnji reč, premija za mleko iznosi sedam dinara po litru. Kod biljne proizvodnje osnovni podsticaji su 5.200 dinara po hektaru, a regres za troškove skladištenja u javnim skladištima 40 odsto troškova skladištenja. Detaljnije informacije o podsticajima, podnošenju zahteva i aktuelnim pravilnicima mogu se videti na sajtu Uprave za agrarna plaćanja.