Konkurs za mlade poljoprivrednike

0
699

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju u okviru konkursa za mlade poljoprivrednike namenjena su za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, podršku preradi na gazdinstvu i podršku malim pivarama. Konkurs je otvoren do 5. marta 2021. godine.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je nekoliko konkursa. Onaj za koji je postojalo ubedljivo najveće interesovanje jeste konkurs za mlade poljoprivrednike. Kako se navodi u tekstu konkursa, maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.500.000 dinara i ne manji od 500.000 dinara. Bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 90 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za: Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava; podršku preradi na gazdinstvu I podršku malim pivarama. Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu i za jednu vrstu proizvodnje. Prilikom razmatanja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre donošenja odluke o dodeli sredstava.

Pravo na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina i koji su prvi put upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 01. januara 2020. godine. Pravo na podsticaje za podršku preradi na gazdinstavu i podršku malim pivarama ostvaruju fizička lica pod istim uslovima i koji će se kao preduzetnik ili pravno lice registrovati u Agenciji za privredne registre i kao takvi upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava do momenta potpisivanja ugovora. Pravo na podsticaje ostvaruju podnosioci prijava koji imaju prebivalište u naseljenom mestu u kom se ne nalazi sedište grada.

Za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, bespovratna sredstva isplaćuju se avansno 75 odsto od ugovorenih sredstava nakon zaključenja ugovora. Za podršku preradi na gazdinstavu i podršku malim pivarama bespovratna sredstva isplaćuju se takođe avansno, 75 odsto od ugovorenih sredstava nakon što korisnik bespovratnih sredstava dostavi Pokrajinskom sekretarijatu traženu dokumentaciju. Ostatak od 25 odsto ugovorenih sredstava isplaćuje se nakon realizovane investicije iz poslovnog plana, uključujući i sopstveno učešće od 10 odsto i PDV, nakon što korisnik bespovratnih sredstava dostavi Pokrajinskom sekretarijatu traženu dokumentaciju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom “KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2021. GODINI” ili dostaviti lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od devet do 14 časova. Konkurs je otvoren do 5. marta 2021. godine.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here