Konkurs za sufinansiranje investicija za preradu voća i povrća, uključujući i pečurke

0
131

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća i povrća, uključujući i pečurke, na teritoriji AP Vojvodine u 2021.godini.

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća i povrća, uključujući i pečurke, na teritoriji AP Vojvodine jeste ulaganje u novu opremu, radi povećanja prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanja ruralnog stanovništva.

Bespovratna sredstava koja se dodeljuju po Konkursu iznose ukupno 25.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije. Za podnosioce prijava ‒ fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Maksimalan iznos bespovratnih sredstava je do 2.000.000,00 dinara, odnosno do 2.200.000,00 dinara za posebne kategorije podnosilaca prijava. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2021. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2021.godine. Podnosilac zahteva mora da ima izgrađen objekat od čvrstog materijala (minimum 50 m2 ) u vlasništvu ili zakupu u periodu od minimalno pet godina od momenta podnošenja prijave za korišćenje bespovratnih sredstava, u kojem se može adaptirati prostorija za preradu voća, povrća, uključujući i pečurke).

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 01.03.2021. godine. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA ZA PRERADU VOĆA POVRĆA (UKLjUČUJUĆI I PEČURKE), NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2021.GODINI”, ili lično ‒ u Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova. Dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 021/456-267; od 10 do 14 časova. Tekst Konkursa, obrazac prijave, Pravilnik i model poslovnog plana mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here