Šargarepa je povrtarska kultura koja ima bogat sastav kada su vitamini i minerali u pitanju, a njena primena u kulinarstvu je višestruka. Ova dvogodišnja zeljasta biljka čiji koren se koristi u ishrani može se saditi početkom proleća, a mi vam izdvajamo uslove koji su potrebni za njenu uspešnu sadnju iz semena.

Zemljište na kojem se uzgaja šargarepa treba da bude rastresite strukture, bez kamenčića i grudvica, jer usled njihovog prisustva dolazi do deformisanja korena koji tada počinje da puca. Kada je pH vrednost zemljišta u pitanju, preporučuje se blago kiselo zemljište vrednosti koja se kreće od 5,5 do 6,5. Ne sme se zanemariti ni odstranjivanje korova i drenaža, jer ukoliko zemljište sadrži previše vlage može doći do oštećenja korena. Potrebno je izbegavati glinena zemljišta jer ona mogu dovesti do deformacija korena. Ukoliko je zemljište glineno neophodno je đubrenje većom količinom zgorelog stajnjaka jer samo tako može da se poboljša struktura zemljišta. Najbolji izbor za sadnju šargarepe su svakako peskovita zemljišta i rečni aluvijalni nanosi, a kvalitet zemljišta u koje se polaže seme ima ključnu ulogu za pravilan rast i razvoj korena ove povrtarske kulture. U pripremi zemljišta u njega se ubacuje pesak ili treset. Takođe, ne sme se zapostaviti ni dobra obrada zemljišta jer je seme sitno i sporo niče.

Kada su u pitanju prethodni usevi koji su mogli biti zasađeni u istom zemljištu tu spadaju povrtarske kulture kao što su krompir, paprika, grašak i kupus. Đubrenjem se poboljšava hemijski sastav plodova, ali i sam prinos šargarepe. U zavisnosti od tipa zemljišta na kojem se seje zavisi i vrsta đubriva koja će se primenjivati. Ukoliko se sadi posle gorenavedenog povrća tretiranog stajnjakom onda se koriste samo NPK đubriva, a ako su u pitanju zemljišta koja su kiselija, treba da se koriste hraniva na bazi kalcijuma, uz primese magnezijuma i bora. Ova biljka mora da ima dovoljno hranljivih materija tokom cele vegetacije.

Iako je ova povrtarska kultura prepoznatljiva po odličnom korenovom sistemu po pitanju razvijenosti, nedostatak vode može dovesti do deformisanja korena, posebno u fazi intenzivnog zadebljanja korena, te je naročito u periodima velike suše potrebno navodnjavanje. Voda je važan faktor za uzgoj šargarepe jer dovoljna količina iste obezbeđuje adekvatnu ishranu biljke i čini da zemljište bude meko. Ukoliko ono nije dovoljno meko dolazi do pucanja korena.

Ima sposobnost da izdrži mrazeve koji kratko traju i prilikom kojih temeratura doseže do -4 stepena. Najidealnija temperatura za vegetaciju ove biljke je 18 stepeni. Osetljiva je na previsoke temperature, te kada temperatura pređe 30 podeljak žive na termometru ona nepovoljno utiče na koren ove povrtarske kulture. Ovo povrće je idealno za ranu prolećnu setvu jer seme može da proklija na temperaturi koja iznosi od tri do pet stepeni.