Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić posetio je Jablanički okrug i tom prilikom izjavio da je sve spremno za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama te da im je na raspolaganju pola milijarde dinara.

 Ministar za brigu o selu u Vladi Republike Srbije Milan Krkobabić posetio je Vlasotince i sela Stajkovce, Orašje, Kukavica i Dobroviš gde je izjavio da je ove godine za unapređenje rada zadruga predviđeno čak 500 miliona dinara koji će biti dodeljeni u toku ove godine. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava predviđen po jednoj zadruzi, prema uslovima konkursa koji će biti uskoro objavljen, za novoformirane zadruge iznosi 7,5 miliona dinara, dok će za stare zadruge biti izdvojeno do 15 miliona dinara po zadruzi. Prioritet ostaju jug Srbije, nerazvijena, manje razvijena i devastirana područja, kao područja kojima je najviše potrebna briga države, ali će se prilikom odlučivanja o dodeli finansijskih podsticaja voditi računa o zastupljenosti čitave teritorije.

Partner u izradi i realizaciji programa je, kao i do sada, Akademijski odbor za selo SANU, predvođen predsednikom akademikom Draganom Škorićem. Okosnicu saradnje sa Ministarstvom činiće edukacija, transfer znanja i novih tehnologija, kako bi se zemljoradničke i poljoprivredne zadruge u Srbiji u svom poslovanju približile onima u EU, bile adekvatno pozicionirane na domaćem, ali i konkurentne na stranim tržištima, u čemu će Akademijski odbor za selo imati ključnu ulogu. Iz programa „500 zadruga u 500 sela“ od 2017. – 2020. godine izdvojeno je već 108,8 miliona dinara za 11 zadruga sa teritorije Jablaničkog okruga, za 6 novoosnovanih i 5 starih poljoprivrednih zadruga. Ministar je sa svojim saradnicima i rukovodstvom opštine Vlasotince obišao i Dom kulture na međi dva sela Orašje i Kukavica, u kome su se nekada nalazile i prostorije stare zadruge. Ova dva sela zajedno imaju oko 1100 stanovnika, koriste istu školu, koja broji 40 učenika i ambulantu u kojoj ordinira opšta praksa. Krkobabić je svoju posetu Vlasotinačkom kraju završio u brdsko-planinskom selu Dobroviš, koje broji tek 45 stanovnika, ali koje je pravi primer kako su se dve porodice vratile na imanje svog dede i same obnovile crkvu, seosku školu, zadružni dom, seosku vodenicu, osvetlile i uredile atarske puteve i napravile prve korake u bavljenju seoskim turizmom.