Uzgoj pilića

0
172

Kada je uzgoj pilića za sopstvene potrebe u pitanju, obično su uslovi držanja manje intenzivni, uz upotrebu svog žita za ishranu, kao što je to kukuruz, ječam ili pšenica.

Intenzivni uzgoj pilića obično traje do 42 dana njihove starosti, međutim kada se drže za sopstvene potrebe, ovaj period traje malo duže, u proseku oko dva meseca. Preporučljivo je da se nabave na kraju zime ili početkom proleća jer tada nije više tako hladno pa niske temperature nisu opasne. Pilići ne mogu regulisati sopstvenu temperaturu tela, nezavisno od one okolne sve dok ne budu stari tri nedelje pa bi im zbog toga trebalo obezbediti odgovarajuće uslove, tačnije prostorije sa grejanjem. To mogu biti kavezi sa adekvatnom sijalicom odnosno grejalicom ili će se objekti u kojima borave zagrevati. Štetno može biti i ako je prevelika toplota, čak su opasnije visoke temperature nego niže. Ukoliko se hrane krmnim smešama trebalo bi obratiti pažnju da im sastav bude takav da se zadovolje sve potrebe u datoj fazi razvoja, poput energije, belančevina, minerala, vitamina i drugih korisnih materija. Pilićima je takođe neophodno obezbediti i dovoljne količine čiste vode, u posebnim pojilicama.

Uzgajivačima se savetuje da obrate pažnju na kokcidiozu, koja zna da bude veoma opasna. Iz tog razloga se u gotovu hranu dodaju i kokcidiostatici. Sa takvom ishranom trebalo bi prestati najmanje sedam dana pre klanja, da bi se iz organizma izbacile sve rezidue lekova. Karakteristično je da su dosta osetljivi na promene u ishrani pa je iz tog razloga važno da se one odvijaju postepeno. Peletirana hrana je nešto skuplja i to joj je glavna mana, ali je zato konverzija veća. Iskusniji proizvođači će se zbog toga pre odlučiti za peletirano nego brašnasto

hranivo. Kada je uzgoj za sopstvene potrebe u pitanju, obično su uslovi držanja manje intenzivni, uz upotrebu vlasitog žita za ishranu, kao što je kukuruz, ječam ili pšenica. Uglavnom je ono mleveno ili u obliku celog zrna, kada je tov već u finalnoj fazi, uz dodavanje superkoncentrata. Jedan od bitnih faktora za dobar razvoj pilića ili njihovo zaostajanje u porastu, u slučaju izostanka jeste i provetravanje objekta. Ukoliko je ono rešeno na odgovarajući način, moguće je da i uz gustu naseljenost, prostirka ostane rastresita i suva, a vazduh čist, bez amonijaka. Kada su ovi uslovi ispunjeni, jedinke će biti zdrave, a prirast dobar. Pored gotovih krmnih smeša, živina se može hraniti i sa dopunskim, u smesi sa žitaricama. Ovakav vid ishrane pogodan je za manja gazdinstva, koja imaju mogućnost proizvodnje osnovnih sirovina, odnosno, žitarica, koje se u vidu prekrupe mešaju sa fabričkim hranivima. Na takav način dobijaju se adekvatna kompletna hraniva kojima se postižu zadovoljavajući rezultati u tovu. U prvoj fazi tova, tačnije tokom prvih 14 dana, brojleri se hrane kompletnom smešom “Starter” koja sadrži 21-24 odsto sirovih belančevina. Tokom druge i ujedno završne etape, od 15.-42. dana tova, upotrebljava se sopstvena smesa koja se sastoji od tri žitarice: kukuruza, pšenice i ječma, kao prekrupa u kombinaciji sa superkoncentratom.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here