Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo otvorio je 10. februara Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva u AP Vojvodini za 2021. godinu.

Konkursom za dodelu bespovratnih sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini obezbeđeno je 25.477.937 dinara za izradu i realizaciju programa i projekata razvoja lovstva i unapređenje stanja populacije divljači i njenih staništa, kao i za druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovištu. Prijave se primaju do 9. marta, odnosno do utroška predviđenih sredstava. Pomenuti novac će biti uplaćen u iznosu od 100 odsto u odnosu na iznos plaćen projektom, nakon potpisivanja ugovora i registracije blanko dostavljene solo menice sa meničnim ovlašćenjem. Pravo na ova sredstva imaju korisnici lovišta, lovnih revira i privredna društva, koja su registrovana za delatnost lovstva i ona koja se bave unapređenjem lovstva u AP Vojvodini. Učesnik u konkursu ne sme imati neispunjene obaveze prema nadležnom pokrajinskom sekretarijatu tokom prethodnih godina, kao i da za istu namenu i lokaciju nije koristio, niti koristi, budžetski fond za razvoj lovstva u AP Vojvodine.

Sa 23.477,937 dinara finansiraće se nabavka opreme za terenska vozila, zatim za nabavku posebnih digitalnih kamera – fotoklopki, i drugih uređaja za noćno osmatranje: spektiva i drugih uređaja za praćenje divljači i opreme za video-nadzor na novoformiranim uzgajalištima autohtone divljači radi njihove zaštite. Sa 850.000 dinara sufinansiraće se, do 90 odsto, nabavka opreme za korisnike lovišta prilikom kupovine novog ili polovnog terenskog automobila, do deset godina starosti. Isto učešće predviđeno je i za kupovinu digitalnih kamera – fotoklopki, u iznosu do 40.000 dinara za jednu kameru. Do 200.000 dinara po jednom uređaju predviđeno je sufinansiranje kupovine uređaja za noćno osmatranje putem termovizije, sa zaštitom na vodootpornost, nisku temperaturu i udarce i sa najmanjom daljinom detekcije od 1.200 metara. Isti iznos po jednom uređaju predviđen je za nabavku spektive, sa zaštitom od vode i zamagljivanja i sa otpornošću na visoku temperaturu. Sa 750.000 dinara po jednom uređaju subvencionisaće se nabavka opreme i ulaganje u opremu za video-nadzor na novoformiranim uzgajalištima. Za finansiranje istraživanja realnog prirasta zeca u sezoni 2022/23. godine izdvojeno je milion dinara i isplaćivaće se sa 100 odsto prihvaćene investicije. Sa istom sumom biće potpuno pokriveno finansiranje izrade i realizacija projekta o štetama od divljači u saobraćaju.