Stres zbog pandemije koronavirusa uticao je i na naš san. Širom sveta zabeleženo je da se poslednjih godinu dana duplo više ljudi suočava sa ovim problemom, tako da je ova pojava, nazvana korona nesanica, postala javno zdravstveni problem. Narušavanje sna je veliki faktor rizika za razvoj brojnih oboljenja. Trpi srce, povećana je mogućnost za pojavu infarkta miokarda, kao i za druge koronarne bolesti i hipertenziju.

Nesanica i problemi sa snom nisu nepoznanica ali su na značaju dobili tokom pandemije virusa korona. Američka asocijacija za medicinu spavanja je prepoznala i problem insomnije tokom pandemije koronavirusa kao značajan, jer se incidenca insomnije prema poslednjim podacima gotovo udvostručila u celom svetu. Narušen san u kombinaciji sa drugim stresorima koji su prisutni tokom pandemije može dovesti do razvoja različitih mentalnih bolesti.

Trebalo bi, koliko je god moguće, tokom dana da obezbedimo boravak na dnevnoj svetlosti. Prošetati, izložiti se suncu jer naš dnevni ritam zavisi od ritma sunca.