Govoreći o najavi ministarke za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordane Čomić da će se uskoro razmatrati predlog o istopolnim zajednicama, narodni poslanik Vladan Glišić rekao je da se mora voditi računa o detaljima tog predloga kako bi se omogućilo ljudima iz tih zajednica da ostvare svoja imovinska prava, ali se ne sme dozvoliti upliv tih prava u oblast bračnog prava.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u vladi Srbije Gordana Čomić je najavila da će se vrlo brzo predlog Zakona o istopolnim zajednicama naći u skupštinskoj proceduri. Predstavnici LGBT populacije već godinama naglašavaju da oni ne traže nikakva posebna prava za sebe, već žele da se njihova ustavom zagarantovana prava u potpunosti poštuju. Sa druge strane konzervativni deo javnosti osudio je ovakav postupak ministarke Čomić ističući da bi donošenje najavljenog zakona bilo u suprotnosti sa tradicionalnim modelom srpskog društva i sa patrijahalnom tradicijom srpskog naroda. Zamolili smo narodnog poslanika Vladana Glišića da prokomentariše ovu najavu ministarke Gordane Čomić.

Istopolni parovi ne postoje pred zakonima Srbije, a usvajanje Zakona o istopolnom partnerstvu najavila je krajem novembra 2020. godine ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Srbije, Gordana Čomić. Sa čela resora koji je osnovan nakon parlamentarnih izbora u junu, Čomić je najavila da bi Zakon u skupštinskoj proceduri mogao da se nađe pre proleća 2021. godine. Ovakvi navodi podelili su javnost u Srbiji, a narodni poslanik Vladan Glišić rekao je da se mora voditi računa o detaljima predloga tog zakona. On je nagalsio da naš zakon i Ustav brak prepoznaju kao zajednicu muškarca i žene, te bi rešavanje pravnih odnosa u okviru istopolnih partnerstava trebalo tretirati u okviru rešavanja imovinsko-pravnih odnosa, ali ih ne bi trebalo podvoditi pod brak koji se sklapa pred matičarem. Kao jedan od argumenata razlike između istopolnih partnerstava i braka između muškarca i žene, Glišić je naveo činjenicu da u braku nastaju deca koja rešavaju demografsku krizu Srbije, dok to nije slučaj sa istopolnim zajednicama.