Ženama i mladima bespovratno 100 miliona dinara za razvoj preduzetništva

0
158

Ministarstvo privrede raspisalo je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2021. godini. Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 35% vrednosti ulaganja.

Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije sprovodi program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2021. godini. Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 100.000.000,00 dinara. Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih subjekata finansiraće se iz kredita Fonda. Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre najranije pet godina u odnosu na godinu podnošenja zahteva, a čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena ili fizičko lice starosti do 30 godina. Ukoliko u privrednom subjektu ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jedne ili više žena i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena ili većinski udeo mora biti u vlasništvu jednog ili više fizičkih lica starosti do 30 godina i jedan od zakonskih zastupnika mora biti fizičko lice starosti do 30 godina.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 35% vrednosti ulaganja, odnosno do 45% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine, a kamatna stopa od 1%  godišnje uz garanciju banke ili 2%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja,uz primenu valutne klauzule. Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara, niti veći od 6.000.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju: kupovinu opreme/vozila (novog ili polovnog, ne starijeg od pet godina); tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara i operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

Osnivači privrednih subjekata, koji konkurišu za sredstva po Programu, mogu da se obrate akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama kako bi prošli besplatnu obuku za započinjanje poslovanja i kako bi im se pružila savetodavna i tehnička pomoć u vezi sa konkurisanjem po ovom programu.

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za kredit i bespovratna sredstva sa pratećom dokumentacijom u skladu sa Programom, predaje se Fondu na sledeće adrese: Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd. Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2021. godine. Konkursna dokumentacija i kompletna informacija o svim bitnim elementima i pravilima za učešće u ovom javnom pozivu mogu se preuzeti sa internet strane Ministarstva: www.privreda.gov.rs i  Fonda:  www.fondzarazvoj.gov.rs.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here