Komentarišući sastav Vlade, doktorka Jovana Stojković osvrnula se na feminističke stavove koje ne podržava, rekavši da se ravnopravnost ne ogleda u tome da neko bude postavljen na bilo koju poziciju samo zato što je ženskog pola, kao i da nijedna feministička organizacija neće od žene napraviti političarku, ako ona to ne želi da postane.

Pripadnice lepšeg pola čine skoro polovinu Vlade Srbije. Analitičari hvale ovaj potez vlasti i objašnjavaju da je ovaj potez više usmeren ka spolja kako bi se u očima zapadnih partnera podigao ugled Srbije. Zamolili smo doktorku Jovanu Stojković da prokomentariše sastav vlade i podatak da žene zauzimaju skoro polovinu resora.

U novoj Vladi Srbije od 23 ministra, 10 su žene, pa se u javnosti često postavlja pitanje da li će veća zastupljenost žena dovesti do suštinskih promena ili su one samo formalne. Među ministarkama ima onih koje su već bile na tim pozicijama i koje imaju značajnu ulogu u SNS-u, ali se mogu videti i nova lica. Na pitanje da prokomentariše takav sastav Vlade, doktorka Jovana Stojković iz udruženja „Živim za Srbiju“ je izjavila da pol ne treba da bude uslov za izbor bilo koga ko će zauzimati neku poziciju u društvu. Bilo da se radi o lekaru, ministru, prosvetnom licu, izbor samo na osnovu pola je čak ponižavajući po žene jer isključuje mogućnost da se sagledaju njihovi profesionalni kvaliteti. Ona je rekla da se protivi feminističkim nastojanjima da se postigne ravnopravnost u kvotama, te da nikakve kvote ili borba nevladinog sektora neće uticati da jedna žena bolje obavlja određeni posao ako njeni afiniteti nisu u skladu sa tim poslom. Jovana je naglasila i da ne misli da su u Srbiji prava žena ugrožena, te da je svaka žena imala izbor da li će biti društveno aktivna i zaposlena i mnogo pre postojanja feminističkih organizacija.