Cilj Zdrave Srbije je da u Zaječaru pospeši razvoj turizma i prenese sva pozitivna iskustva sa Zlatibora, a ulaganjem u infrastrukturu, oživljavanjem banjskog i seoskog turizma i privlačenjem novih investicija obezbediće se celokupan privredni rast na području grada Zaječara.

Predsednik Zdrave Srbije, Milan Stamatović, rekao je da je cilj Zdrave Srbije da u Zaječaru pospeši razvoj turizma i prenese sva pozitivna iskustva sa Zlatibora, jer će se sa unapređenjem turističke ponude pokrenuti i ostale privredne grane, pošto turisti najčešće kupuju prehrambene, ali i sve ostale proizvode koje proizvodi lokalno stanovništvo, tako da jedan dinar uložen u razvoj turizma donosi tri do četiri dinara u razvoju poljoprivrede, građevinarstva, saobraćaja i drugih grana privrede. Stamatović je rekao da će se Zdrava Srbija zalagati za izradu planske dokumentacije, u okviru koje će biti predviđeno proširenje smeštajnih kapaciteta i izgradnja hotela visoke kategorije, koji će posedovati bazene i dodatne sadržaje, poput velnes, spa i terena za rekreaciju i sport, čime će se, u potpunosti, iskoristi turistički potencijali i izvori termalne vode po kojima je poznata Gamzigradska banja.

Predsednik Zdrave Srbije je rekao i da će se ulaganjem u infrastrukturu, oživljavanjem banjskog i seoskog turizma, i privlačenjem novih investicija na području grada Zaječara obezbediti celokupan privredni rast, otvoriće se nova radna mesta, smanjiće se nezaposlenost, poboljšaće se životni standard ljudi, povećaće se natalitet, a to sve zajedno uticaće da se zaustavi odlazak stanovništva iz Zaječaru i okolnih sela, što je od presudnog značaja za budućnost ovog kraja.