Željko Veselinović, predsednik udruženih sindikata Srbije „Sloga“ je rekao da je moguća promena odnosa zaposlenih prema sindikatima tek onda kada dođe do promene trenutne vlasti i zakona koji uređuju radne odnose. Tada, naglasio je Veselinović, sindikati će konačno moći da se bave onim zbog čega i postoje.

Mnogi radnici smatraju da su sindikati nužno zlo i da nemaju veliku ulogu u zaštiti radničkih prava. Analitičari tvrde da je poverenje u sindikalne organizacije među radnicima izuzetno malo i da su obično radnici prepušteni sami sebi. Samo četvrtina radnika je sindikalno organizovana, a većina tih radnika radi u državnim službama čiji sindkati su samo produžena ruka poslodavca. Kako povratiti poverenje u sindikalne organizacije upitali smo predsednika Udruženih sindikata Srbije „Sloga“ Željka Veselinovića.

Nezavidna pozicija sindikata u društvu posledica je nemoći da se zaustavi decenijska praksa marginalizacije radnika i siromašenja društva, uz rastuće nejednakosti, ali i manjak solidarnosti. Da bi postojalo poverenje u sindikate kao zastupnike radnika potrebno je da zaposleni veruju da se sindikati zalažu za njihova prava, da govore istinu, ispunjavaju data obećanja i rade u korist solidarnosti, socijalne pravde i smanjenja nejednakosti. To poverenje je određeno i procenom sposobnosti i kapaciteta sindikata da se ciljevi i vrednosti za koje se zalažu i praktično ostvare. S obzirom na činjenicu da pojedini sindikati ostvaruju tesnu saradnju sa strukturama na vlasti, čini se da oni često više štite prava poslodavaca, nego radnika. Da bi do promene ovakvog stanja stvari došlo, mora, pre svega, da dođe do smene vlasti, izjavio je Željko Veselinović, predsednik udruženih sindikata Srbije „Sloga“. Tada bi se stvorile mogućnosti za oživljavanje socijalnog dijaloga i promenu zakonodavstva što bi značajno unapredilo prava radnika. U trenutnim okolnostima, istakao je Veselinović, ljudi u Srbiji se uglavnom zapošljavaju u firmama stranih investitora koji ne poštuju njihova prava garantovana međunarodnim konvencijama.