Zadružni savez Srbije predlaže formiranje Uprave za stočarstvo

0
121

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa nizom podsticaja i bespovratnim sredstvima učestvuje u razvoju govedarstva. Međutim, tovno govedarstvo ima, gotovo stalne, oscilacije u obimu proizvodnje, ponude i cena. To su faktori koji u odnosu na dužinu proizvodnje značajno utiču na racionalnost u ovom poslu. Zadružni savez Srbije je, kao rešenje, predložio formiranje Uprave za stočarstvo.

Oscilacije u prodaji žive junadi, pogotovo za izvoz, ciklično donose mnogo veću ponudu utovljene junadi i to utiče na smanjenje tova i ekonomsku stabilnost farmera, koji, neretko, i odustaju od ovog posla. Klanice godišnje preuzimaju za različite potrebe oko 80.000 junadi, a domaćinstva potroše u proseku 4,5 kg junećeg mesa po glavi stanovnika. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa nizom podsticaja i bespovratnim novcem datim stočarima učestvuje u razvoju stočarstva, posebno govedarstva. Izuzetnu podršku imaju stočari koji se bave uzgojem kvalitetnih tovnih rasa. Oni dobijaju premiju od 40.000 dinara, a mogu se kupiti i priplodna grla uz učešće davaoca do iznosa od tri miliona dinara. Za utovljenu junad gazdinstva dobijaju 20.000 dinara, a uslov je da utovljeno grlo preuzme klanica ili izvoznik. Međutim, tovno govedarstvo ima, gotovo, stalne oscilacije u obimu proizvodnje, ponude i cena. To su faktori koji u odnosu na dužinu proizvodnje značajno utiču na racionalnost u ovom poslu. Ako se farmer, opredeljen za tov ili proizvodnju tovnog podmlatka, opredeli za kvalitetne rase, to je dobro polazište na putu do profita. Pet reprodukcionih centara tovnih rasa u Srbiji su trenutno najbolji dokaz da je Srbija na dobrom putu potpuno novog koncepta u ovom delu stočarske proizvodnje. Sada imamo šansu da ukrštanjem rasa dođemo do novog kvaliteta u ponudi junećeg mesa. U Srbiji se gaji oko 470.000 krava starijih od 24 meseca. Ova grla su u reproduktivnoj fazi i stočari mogu svake godine da očekuju oko 450.000 teladi. Po pravilu, polovina ukupnog telenja su muška grla, dakle, za tov imamo svake godine najmanje 225.000 grla. Kada se analizira izvoz junadi, onda je jasno zašto su naši tovljači na mukama. U poslednje dve godine uspeli smo da izvezemo 28.000-30.000 junadi. Sva ostala ponuda završila je kod nakupaca, prekupaca i domaćih klaničara.

Zadružni savez Srbije izneo je predlog da se u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede formira Uprava za stočarstvo koja bi usklađivala propise Republike Srbije sa zakonodavstvom EU u ovoj oblasti, predlagala i sprovodila propise na tržištu stočarskih proizvoda, sprovodila zootehničke mere i koncipirala pravila za udruživanje proizvođača. Takođe, trebalo bi da prati stanje na tržištu stočarskih proizvoda i u skladu sa tim predlaže i sprovodi mere organizacije tržišta u sektorima govedarstva, svinjarstva, ovčarstva, kozarstva, živinarstva, pčelarstva, ribarstva i uzgoja kopitara, da učestvuje u izradi strategija i propisa u oblasti stočarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja,da obavlja poslove i izrađuje predloge propisa iz područja zootehnike, uzgoja i trgovine životinjama i njihovim genetskim materijalom, da prati i učestvuje u sprovođenju uzgojnih programa, kao i programa selekcije i implementacije novih biotehnologija, da prati sprovođenje programa očuvanja izvornih i zaštićenih rasa domaćih životinja, kao i da upravlja bankom gena domaćih životinja. Pored toga, Uprava za stočarstvo bi obavljala i poslove saradnje sa naučnim institucijama u cilju edukacije proizvođača za sprovođenje zootehničkih mera, izrade propisa koji se odnose na zaštitu zdravlja, dobrobit životinja i reprodukciju u stočarskoj proizvodnji, kao i poslove davanja saglasnosti za bavljenje uzgojem, uvozom i izvozom gajenih životinja. Pored učešća u izradi propisa na nacionalnom nivou, Uprava za stočarstvo bi trebalo da sarađuje sa evropskim institucijama i učestvuje na međunarodnim projekatima iz svog delokruga, da se bavi izradom stručnih publikacija, organizacijom manifestacija i stručnih skupova u cilju promovisanja stočarstva.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here