Istoričar Jovan Pejin je rekao da Hrvatska nije spremna da se suoči sa zločinima počinjenim prema Srbima, Jevrejima i Romima u Jasenovcu i da se i dalje plasiraju neistine kako bi se umanjila tragedija koja se tamo dogodila.

Jasenovac je bio jedini koncentracioni logor koji nisu vodili nacisti, već su njime autonomno upravljale institucije takozvane NDH sa ustaškim stožerom na čelu. Od ove činjenice pokušavaju da pobegnu brojni hrvatski političari pokušavajući da dokažu da je u Jasenovcu stradao veliki broj Hrvata, kao i da je logor radio i posle oslobođenja i da su u njemu bili likvidirani protivnici komunističke vlasti. Da li je Hrvatska spremna da se suoči sa zločinima iz prošlosti upitali smo istoričara Jovana Pejina.

Nezavisna Država Hrvatska uspostavljena je 10. aprila 1941. godine na delu teritorije Kraljevine Jugoslavije okupirane od strane nacističke Nemačke i fašističke Italije. Zasnovana na ideologiji ustaškog pokreta i katolizaciji svih struktura države i društva, ova država je sprovodila organizovan teror i pogrome nad svojim građanima drugih nacionalnih, verskih i rasnih pripadnosti. Zločini su vršeni sa jednim ciljem: da se unište Srbi, Jevreji i Romi i stvori etnički čista država. Ljudi su ubijani u svojim domovima, na kućnom pragu, formirani su logori u kojima su surovo zlostavljani, a Jasenovac spada među najužasnije logore u ovom delu Evrope. Govoreći o ovom periodu hrvatske istorije, istoričar Jovan Pejin rekao je da Hrvatska nije spremna da se suoči sa svojom prošlošću i da plasira neistine kako bi sa sebe skinula teret ogromnih zločina. On je dodao da su načini mučenja i ubijanja ljudi šokirali čak i nemačke okupatore, a da je Hrvatska još u toku Prvog svetskog rata želela da Srbi budu uništeni, pa je u toku Drugog svetskog rata ta mržnja prema Srbima eskalirala.