Dejan Bulatović, potpredsednik Stranke slobode i pravde, je ukazao na propuste Ministarstva poljoprivrede kada je u pitanju sprečavanje širenja afričke svinjske kuge i rekao da je Ministarstvo našlo vremena i načina da svoje postupke opravda, ali ne i da postupi onako kako je trebalo prema Pravilniku.

Dejan Bulatović potpredsednik Stranke slobode i pravde izjavio je da je Ministarstvo poljoprivrede pokazalo svoju nesposobnost kada su u pitanje mere protiv epidemije afričke svinjske kuge. Bulatović tvrdi da su se stvari otele kontroli i da se afrička svinjska kuga pored sela Mozgova i Subotinac pojavila u još šest sela i da se na terenu ne sprovode nikakve preventivne mere. Kakve mere treba da sprovede nadležna Uprava za veterinu upitali smo Dejana Bulatovića.

Afrička kuga svinja je zarazna bolest koja napada domaće i divlje svinje i dovodi do visokih stopa smrtnosti. Otkrivena je početkom dvadesetog veka u Africi, a zatim se proširila na Aziju i Evropu. Bolest ne napada ljude, ali su posledice ove zarazne bolesti nemerljive. Jedan od ključnih uzroka zabrinutosti je potencijalna zabrana izvoza mesnih prerađevina zemljama u kojima je svinjska kuga otkrivena. Još jedna od specifičnosti svinjske kuge je nepostojanje preventivne vakcine i procesa lečenja. Najčešće, mera za suzbijanje afričke kuge svinja je eutanazija bolesnih jedinki kako bi širenje zaraze bilo zaustavljeno. U toku prethodne godine Evropska agencija za bezbednost hrane, pokrenula je kampanju čiji je cilj bio da upozori na opasnost širenja afričke kuge među domaćim i divljim svinjama u Srbiji i celoj jugoistočnoj Evropi. Ova agencija je u svom saopštenju navela da je naša zemlja pod visokim rizikom od širenja svinjske kuge, a ceo jugoistok Evrope je prepoznat kao rizičan region. Govoreći o širenju ove bolesti u Srbiji, Dejan Bulatović, potpredsednik Stranke slobode i pravde je rekao da je Ministarstvu više puta ukazivano na ovaj problem, ali da i pored toga nisu preduzete mere koje bi sprečile širenje afričke svinjske kuge, a koje su propisane Pravilnikom.