Podsticaji za nabavku kvalitetnih priplodnih grla

0
125

Podsticaji za nabavku kvalitetnih priplodnih grla iznose od 50 do 65 % od prihvatljivih troškova a najviše 5.000.000 dinara za grla goveda i 3.000.000 dinara za grla ovaca, koza, svinja i pčelinjih matica. Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se po zahtevu lica Upravi za agrarna plaćanja u periodu od 16. marta do 15. oktobra tekuće godine za sva grla kupljena u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine do dana podnošenja zahteva.

Podsticaji za nabavku kvalitetnih priplodnih grla se odnose na podršku programu za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje. Za junice tovnih rasa od 10 do 34 meseca starosti maksimalni iznos podsticaja je 125.000 dinara, za minimum 5 grla i maksimum 100 grla na gazdinstvu, za junice mlečnih i kombinovanih rasa od 12 do 31 meseca starosti maksimalni iznos podsticaja je 140.000 dinara za minimum 3 grla i maksimum 100 grla na gazdinstvu. Kada su u pitanju dviske, dvisci i koze starosti od 6 do 18 meseci maksimalni iznos podsticaja za dviske i koze je 20.000 din a za dviska 30.000 dinara, za minimum 10 i maksimum 400 grla na gazdinstvu. Za nazimice i neraste do 10 meseci i suprasne nazimice od 8 do 10 meseci maksimalni iznos podsticaja za nazimice je 18.000 dinara, a za suprasne nazimice i nerasta 24.000 dinara, za minimum 10 i maksimum 1000 grla na gazdinstvu. Podsticaji u iznosu od 600 dinara se dodeljuju po pčelinjoj matici za minimum 5 i maksimum 500 košnica na gazdinstvu. Podsticaji iznose od 50 do 65 % od prihvatljivih troškova a najviše 5.000.000 dinara za grla goveda i 3.000.000 dinara za grla ovaca, koza, svinja i pčelinjih matica.

Neophodno je da iznos pojedinačnog računa za nabavku kvalitetnog priplodnog grla goveda, ovaca, koza ili svinja bude veći od 100.000 dinara i da na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju za nabavku kvalitetnog priplodnog grla goveda, ovaca, koza ili svinja veći od 50.000 dinara, odnosno da je iznos pojedinačnog računa za nabavku kvalitetnih priplodnih pčelinjih matica veći od 20.000 dinara. Uz zahtev se dostavlja: račun za nabavku kvalitetnog priplodnog grla, odnosno pčelinje matice, otpremnica za nabavku kvalitetnog priplodnog grla, odnosno pčelinje matice, dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije u potpunosti, jedinstvena carinska isprava ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije, uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave i nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu, uverenje o zdravstvenom stanju životinja, overeno od strane nadležnog veterinarskog inspektora, pedigre ili uverenje o poreklu za životinje koje su predmet zahteva. Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se po zahtevu lica ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 16 marta do 15. oktobra tekuće godine za sva grla kupljena u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine do dana podnošenja zahteva.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here