Reformski pokret penzionera i starijih lica Srbije pristupio je Zdravoj Srbiji. Predsednici stranke i pokreta, Milan Stamatović i Mihailo Paunović, su se saglasili da je ideja moderne Srbije, zasnovane na ravnomernom regionalnom razvoju, vrednim i poštenim domaćinima, mladima koji svoju perspektivu vide u Srbiji i ekonomski jakom društvu, ono za šta će se zauzimati u narednom periodu.

Reformski pokret penzionera i starijih lica Srbije pristupio je Zdravoj Srbiji. Tim povodom predsednik Zdrave Srbije Milan Stamatović je izjavio da će Zdrava Srbija zajedno sa novim članovima raditi na realizaciji vizije da svi članovi društva, od dece do penzionera, kao i svi građani Srbije, imaju istu mogućnost da se razvijaju u okviru svojih lokalnih sredina i da se doprinosi i porezi troše upravo tamo gde su i nastali. Predsednik Reformskog pokreta penzionera i starijih lica Srbije Mihailo Paunović je rekao da članovi njegovog pokreta žele da doprinesu dostojanstvu, solidarnosti i razvoju Srbije na zdravim osnovama, tako što će se, sada kao članovi Zdrave Srbije, zalagati za ujednačavanje pružanja usluga u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama, za revitalizaciju banja i rehabilitacionih centara, kao i za uvođenje namenskih vaučera za najugroženije kategorije penzionera.

Stamatović i Paunović su se saglasili da je zdravlje građana, shvaćeno u najširem smislu, ono što građane privlači Zdravoj Srbiji i da je ideja moderne Srbije, zasnovane na ravnomernom regionalnom razvoju, vrednim i poštenim domaćinima, mladima koji svoju perspektivu vide u Srbiji i ekonomski jakom društvu, ono za šta će se zauzimati u narednom periodu.