Ekolog, profesor Vukoman Maksimović, je rekao da su za naše uslove i naš narod od korona virusa opasniji ljudska sebičnost, neznanje, grabežljivost, sujeta, neodgovornost i uništavanje ljudskih dobara te da je laž zlo koje za sobom povlači i druga društvena zla.

Ekolog i nekadašnji predsednik Ekološkog pokreta „Panonska zora“ profesor Vukoman Maksimović često daje savete koji se odnose na zaštitu životne sredine i očuvanje prirode, ali i savete koji se tiču odnosa prema drugim ljudima. Ovog puta on je istakao da je korona opasna i teška bolest za čitavu planetu, ali i da za naše uslove i za naš narod ima nešto još opasnije od korone, a to su ljudska sebičnost, neznanje, grabežljivost, sujeta, neodgovornost i uništavanje ljudskih dobara. Vukoman Maksimović je rekao da se mnogo laže, da se širi jezik mržnje i da je laž veliko društveno zlo koje sa sobom povlači i druga društvena zla. On je istakao da ga je gorko i teško životno iskustvo dovelo do toga da izgovori i saopšti ove reči za koje bi, kako je rekao, želeo da dopru do svako građanina našeg grada kako bi konačno saznali ko je on. Profesor Maksimović je na kraju poručio da je strpljivost vrlina koja nosi sav teret čekanja.