Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih obeležila 73. godišnjicu postojanja

0
172

Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih Zrenjanin obeležila je 73. godišnjicu postojanja i neprekidnog rada organizacije koja pruža podršku svojim članovima u ostvarivanju svih prava i povlastica koja im pripadaju.

Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih Zrenjanin obeležila je 73. godišnjicu postojanja i neprekidnog rada organizacije, koja pokriva Srednjobanatski okrug odnosno grad Zrenjanin i opštine Nova Crnja, Novi Bečej, Sečanj i Žitište. Ukupno broji 328 članova, od toga na teritoriji grada 258, u Novoj Crnji 13, u Novom Bečeju 24, u Sečnju 29 i u Žitištu 9 čanova.

Lekari oftalmolozi kada uoče da osoba ima veće oštećenje vida upućuju tu osobu na učlanjenje u organizaciju, a osobe koje se učlane imaju podršku sekretara organizacije u ostvarivanju svih prava koja im slede po procentu telesnog oštećenja kao što su invalidska penzija, tuđa nega i pomoć drugog lica i povlastice kao što su: godišnja karta za gradski prevoz kako za slepa lica tako i za njihove pratioce, povlastica za parking kao i povlastica za putovanje auto-putem i umanjenja na određene preplate: za telefon, javni servis, kablovsku televizju, internet i drugo.

Tokom prethodnih godina organizacija je imalia veliki broj obuka kako bi osnažila nove članove u samostalnom kretanju sa belim štapom i učenju brajevog pisma, a vršene su i edukacije školske dece za pristup slepoj osobi i edukacije o samom načinu života slepih i slabovidih osoba, pored toga, organizovane su i savetodavne radionice o zdravom načinu života. Neke od radionica nažalost nije moguće sada održati zbog pandemije korona virusa ali u se u prostorijama organizacije svakog utorka u popodnevnim časovima održavaju radinice na kojima se izrađuju dekorativni premeti, novim članovima se pomaže kroz razgovor da prihvate nastali gubitak vida i postanu aktivni u svakodnevnom životu.

U Međuopštinskoj organizaciji slepih i slabovidih Zrenjanin su istakli da je uvek potrebna pomoć lokalne zajednice kako bi se mogla pružiti što adekvatnija podrška pojedincima, ali i celoj zajednici. U tom smislu u gradu ima postavljenih zvučnih semafora ali, kako su istakli u ovoj organizaciji, to nije dovoljno da bi se slepa i slabovida lica kretala samostalno i bezbedno. Da bi grad i ostala naseljena mesta bili pristupačniji potrebno je kad se rade rekonstrukcije pešačkih staza postaviti taktilne staze jer bi to bilo korisno kako za naše slepe i slabovide sugrađane tako i za posetioce koji dođu turistički. Dugi niz godina deca koja se školuju u specijalnim školama za decu oštećenog vida imaju podršku lokalnine samouprave, kao i podršku u inkluzivnom obrazovanju. Iz organizacije sz napomenuli da deci u specijalnim školama lokalna samouprava priznaje trošak internatskog smeštaja, putni trošak za dolak kući, a da u inkluzivnom obrazovanju imaju ličnog pratioca. Organizacija putem donacija obezbeđuje školski pribor, prilagođene udžbenike, brajeve mašine, uređaje za čitanje knjiga u zvučnoj formi i drugo.

U prošloj godini u Međuoptštinsku organizaciju slepih i slabovidih Zrenjanin učlanjen je najmlađi član, dete sa nepune dve godine, dok najstariji članovi imaju i preko devedeset godina. Organizacija je osnovana 1948. godine, a član koji je učlanjen 1949. godine je rekao da mu je ova organizacija bila druga kuća. Svake godine najmlađim članovima putem donatora organizacija obezbeđuje novogodišnje paketiće. Slepa i slabovida lica uz pomoć specijalnih pomagala za čitanje zvučnih knjiga u vreme pandemije koriste knige snimljene u zvučnom formatu koje im izdaju Biblioteka Slepih Vojvodine “Omer Marinkov” i Biblioteka saveza slepih Srbije “Dr Milan Budimir”, a na raspolaganju im je i “Zvučni kutak” u našoj Gradskoj biblioteci “Žarko Zrenjanin”.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here