Akademik prof. dr Kosta Čavoški je rekao da je Vučić upotrebio gnusnu laž obraćajući se gledaocima u vezi sa nabavkom suplemenata za penzionere i da bi njegove tvrdnje mogle biti odbranjene tek ako bi pokazao svu podnetu dokumentaciju, adekvatno overenu.

Prema navodima medija, predsednik Aleksandar Vučić obmanuo je javnost kada je tvrdio da je država pozvala devet proizvođača suplemenata iz Srbije, među kojima je i mađarska firma Gudvil farma, u kojoj je zastupnik njegov prijatelj Zoltan Tamaš, kako bi hitnom nabavkom obezbedila vitamine i minerale za penzionere. Pored spornog izbora dobavljača, analitičari i ekonomisti ocenili su kao neprimereno i to što je predsednik sa osmehom kao za reklamu, prikazao pakovanja suplemenata koje će podeliti, čime je narušen princip slobodne konkurencije jer su ostali proizvođači dovedeni u neravnopravan položaj. Zamolili smo akademika profesora Kostu Čavoškog da prokomentariše ovaj potez predsednika Vučića.

Ni do danas nije dovoljno jasno ko je dao preporuku predsedniku šta obezbediti za sve penzionere, ali ne i za decu, trudnice, porodilje ili neke druge grupe i kako je izvršen odabir baš tih dodataka. Ostalo je nejasno i kako su vitamini mogli da budu proglašeni za hitnu nabavku koja može da se obavi bez raspisivanja javnog tendera, a nije u pitanju mala vrednost. Zapravo, paket vredi 921,2 miliona dinara bez PDV-a odnosno 1,105 milijardi dinara sa obračunatim porezom ili oko deset miliona evra. Jedno od pitanja je i kako je Ministarstvo zdravlja odlučilo da pregovore vodi baš sa mađarskom Gudvil farmom, a ne na primer sa Hemofarmom, Galenikom ili nekom drugom takođe velikom fabrikom u Srbiji. Ono što se iz objavljenih dokumenata saznaje, jeste da je Ministarstvo zdravlja 22. februara donelo odluku o sprovođenju postupka javne nabavke u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva, nakon čega je pozvana Gudvil farma. Ta kompanija je potom okupila nekoliko manjih i većih proizvođača iz Srbije, koji su joj pomogli da se pod brendom Gudvil farme realizuje zahtev Ministarstva. Akademik prof. dr Kosta Čavoški je rekao da je Vučić bestidno slagao javnost kada je u pitanju ova nabavka, a Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije je pozvalo penzionere da vrate poklon paket, ocenivši potez kao politički marketing i podsetilo da je penzionerima neusklađivanjem i smanjenjem oteto u proseku četiri do 12 penzija, a da se udeljuju vitamini vrednosti oko 600 dinara.