Zakonom o vinu iz 2008. godine propisana je zakonska regulativa Upisa u Vinogradarski registar. Osnovni cilj upisa u Vinogradarski registar je da se tačno utvrde površine pod vinovom lozom i proizvodni potencijal, što predstavlja obavezu u procesu usklađivanja sa standardima Evropske unije.

Zakonom o vinu je predviđena obaveza upisa u Vinogradarski registar svih pravnih, odnosno fizičkih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe namenjeno prometu. Ova obaveza se takođe odnosi i na vinogradare koji imaju manje od 10 ari vinograda, a svoje grožđe stavljaju u promet. Osnovni cilj upisa je da se tačno utvrde površine pod vinovom lozom, sa svim svojim karakteristikama i specifičnostima, i da se utvrdi proizvodni potencijal. Upis u registar vrši se na osnovu zahteva koji podnosi pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice nekoj od najbližih kancelarija strujne organizacije za vođenje vinogradarskog registra prema sedištu proizvođača, odnosno prebivališta. Zahtev se podnosi na obrascu koji proizvođači mogu podići u Upravi za trezor.

Svakom proizvođaču grožđa prilikom upisa dodeljuje se registarski broj i izdaje izvod iz registra sa brojem vinogradarske parcele i grafički prikaz tih parcela. Proizvođač grožđa može da ima samo jedan registarski broj. Registarski broj koji je jednom dodeljen proizvođaču grožđa ne može biti dodeljen nekom drugom proizvođaču grožđa u slučaju njegovog brisanja iz registra. Proizvođač se briše iz registra ako podnese zahtev za brisanje na osnovu odluke o prestanku obavljanja delatnosti. Promenu podataka o godišnjoj proizvodnji grožđa sa radnih vinogradarskih parcela u cilju određivanja proizvodnog potencijala, proizvođač grožđa prijavljuje ministarstvu svake godine najkasnije do 15.11. tekuće godine. Upis proizvođača grožđa u Vinogradarski registar i proizvođača vina u Vinarski registar se odvija konstatno i nije vremenski ograničen. Proizvođači grožđa informacije vezane za upis u Vinogradarski registar i proizvođači vina informacije vezane za upis u Vinarski registar mogu naći na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.