Milojko Budimir, generalni sekretar Udruženja Srba iz Hrvatske je rekao da je i posle toliko vremena od kraja Drugog svetskog rata teško utvrditi tačan broj žrtava poginulih u Jasenovcu i na teritoriji Nezavisne Države Hrvatske, pogotovo što pojedini hrvatski političari i istoričari nastoje da te brojke umanje.

U Hrvatskoj je 1991. godine formirana komisija HDZ-a koja je nakon višegodišnjeg rada utvrdila da je u logoru Jasenovac ubijeno 2238 logoraša i da je taj logor bio opravdan jer je zatvarao one koji su protivnici Nezavisne države Hrvatske. I danas se u Hrvatskoj na javnoj sceni čuju glasovi onih koji umanjuju brojku nastradalih logoraša u koncentracionom logoru Jasenovac. Kako bi objektivni istoričari trebalo da reaguju na umanjivanje broja žrtava upitali smo generalnog sekretara Udruženja Srba iz Hrvatske Milojka Budimira.

Iza revizije istorijskih događaja kriju se različiti motivi: potraga za nacionalnim identitetom, legitimisanje političkog poretka ili želja da se suočimo sa istorijom sopstvenog naroda. Menjanjem istorijskih činjenica se mogu diskreditovati politički protivnici ili širiti određena ideologija. Pitanje koja strana propagira istorijsku istinu, dobilo je gorak ukus u kontekstu zločina u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Mari Žanin Čalić, profesorka istorije istočne i jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Minhenu, rekla je da je od svih postjugoslovenskih zemalja Hrvatska najdalje otišla u reviziji svoje novije istorije. Prema njenim rečima, nacionalističke snage u Hrvatskoj bacale su pozitivno svetlo na Nezavisnu Državu Hrvatsku koja je nastala u Drugom svetskom ratu. U tome su učestvovali kako političari, tako i istoričari. Ona je naglasila da su ustaše – delom po naredbi Hitlera, delom na svoju ruku – sistematski ubijale stotine hiljada ljudi: Srba, Jevreja, Roma i antifašista. Milojko Budimir, generalni sekretar Udruženja Srba iz Hrvatske, izjavio je da je bilo mnogo pokušaja da se umanji broj žrtava u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i Jasenovcu, ali da ovo Udruženje, analizirajući istorijske činjenice, ostaje pri tome da je broj stradalih između 600 i 700 hiljada.