Istoričar Jovan Pejin rekao je da je od izuzetne važnosti iz kakvih udžbenika uče naša deca i ko ih uređuje, jer smatra da su udžbenici posle Drugog svetskog rata bili ideološki obojeni, a zapravo bi trebalo da postave temelje nacionalne svesti kod dece.

Tema da li udžbenici u Srbiji treba da budu besplatni i ko uređuje udžbenike u Srbiji izazvala je žestoke reakcije kako roditelja, tako i izdavača. Javno su upućene kritike Ministarstvu prosvete da udžbenici iz istorije ne prikazuju adekvatno raspad bivše Jugoslavije, nedavnu prošlost srpskog naroda i njegovo stradanje u poslednjoj deceniji dvadesetog veka. Ko piše i ko uređuje istorijske udžbenike za osnovno i srednje obrazovanje u Srbiji i kakvog su kvaliteta ti udžbenici upitali smo istoričara Jovana Pejina.

Nove udžbenike istorije, srpskog i geografije učenici starijih razreda osnovne škole i srednjoškolci mogli bi da koriste već 2022. godine. Ovi udžbenici će biti štampani isključivo u državnom Zavodu za izdavanje udžbenika, jer je, kako je rekao resorni ministar, javni interes da knjige za „identitetske“ predmete piše država. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da ga ne zanima ko će pisati i uređivati udžbenike iz drugih predmeta, ali da neće dozvoliti da neko drugi sem države piše udžbenike iz istorije, i da Jasenovcu bude posvećeno deset minuta jednog časa. Međutim, tu nema krucijalnih promena jer je udžbenike i do sada izdavala država, pošto autori ne bi mogli biti odabrani i potpisani bez finalnog odobrenja Ministarstva. Govoreći o kvalitetu udžbenika, istoričar Jovan Pejin rekao je da su udžbenici bili ideološki obojeni još u periodu posle Drugog svetskog rata, a da je njihov kvalitet kasnije samo opadao. On je dodao da ne treba brinuti da se kroz naše istorijske udžbenike ne zamerimo strancima, već da postavimo jasne temelje nacionalnog identiteta kod svoje dece i naučimo ih najvažnijim stvarima iz nacionalne istorije i književnosti.