Raste cena mesa, svinje se tove skupo, a prodaju po bagatelnoj ceni. Ako i dođe do preuzimanja 15.000 tovljenika za potrebe Državnih robnih rezervi, u oborima farmera ostaće još oko 50.000 kvalitetnih svinja.

Klaničari u Srbiji nisu prihvatili preporuke Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da otkupne cene utovljenih svinja budu 160 din/kg žive mere. Nakon ove preporuke trgovci su požurili i najavili povećanje prodajne cene, zaboravljajući da su cenu u maloprodaji već formirali na ceni od 180 din/kg žive mere. Tako se danas dogodilo da pojedini mesari i trgovci u zidanju cena svinjskog mesa idu dalje, pa je cena svinjskog buta povećana sa 450 na 500-550 din/kg, iako je to meso od tovljenika plaćeno manje od 150 dinara. Država namerava da vraćanjem duga u tovljenicima Robnim rezervama pokrene tržište. Dug se još ne preuzima, a klanice miruju sa otkupom. Da li je šest klanica, koje su dobile posao prerade tovljenika od Državnih robnih rezervi, računalo da sa tim količinama zadrži tržište na niskim cenama i zaustavi otkup, znaće se ovih dana, ali je jasno da je otkupa mnogo manje nego pred praznike prošle godine. Ponuda svinja se povećava, a cena smanjuje ispod proizvodne. Prodaja po 160 dinara, koja je najavljena, nije opstala, iako je i ta cena niska za farmere. Ako i dođe do preuzimanja 15.000 tovljenika za potrebe Državnih robnih rezervi, u oborima farmera ostaće još oko 50.000 kvalitetnih svinja. Tovljači su zabrinuti i zaboravljeni. Sve pokazuje da niko ne uvažava proizvođače. Raste cena mesa, svinje se tove skupo, a prodaju po bagatelnoj ceni. Ali to i nije jedini problem: sojinu sačmu gazdinstva plaćaju 103 din/kg, kukuruz 26-27 din/kg, a dobavljači hraniva su najavili korekcije cena dva puta mesečno.

Klanica iz Vrbasa preključe je sa dve farme kupila tovljenike po 170 din/kg žive mere, ali je tu cenu, izgleda, danas pod pritiskom drugih klanica „ugasila”. Zbog nastale situacije udruženja stočara poručuju farmerima da ne prodaju tovljenike po nižoj ceni od 170-180 dinara, jer su sa tom cenom mesari odavno utvrdili cenu svog konfekcioniranog mesa i suhomesnatih proizvoda. Udruženja stočara prozivaju brojne potrošačke asocijacije da se oglase povodom nastale situacije na tržištu mesa i da podrže uvođenje ombudsmana za hranu.

Veća cena svinjskog mesa u EU U drugoj polovini aprila došlo je do povećanja cena svinjskih polutki u svim zemljama EU, izuzev u Švedskoj, koja je imala blagi pad cene. Tako da se u EU cena svinjskih polutki kreće od najniže u Belgiji – 140,23 evra/100kg, u Češkoj – 142,34 evra/100kg i Rumuniji – 142,79 evra/100kg, dok su najveće u   Portugaliji 193,00 evra/100kg i u Švedskoj 197,00 evra/100kg. Sasvim je realno da je tamo zbog ovih cena svinjskih polutki, veća i otkupna cena žive mere. Prodajna cena svinjskog mesa u marketima EU, zavisno od kvaliteta, je veća 4-7 puta od cene svinjskih polutki.