Čajetina pretenduje da postane prva EKO opština u Srbiji

0
115

U duhu modernizacije i razvoja infrastrukture koji se poslednjih godina dešavaju na Zlatiboru, omiljenoj turističkoj destinaciji, opština Čajetina za svoj primarni cilj ističe nameru da postane prva EKO opština u Srbiji.  U prilog realnosti ovog plana svedoči činjenica da na teritoriji opštine Čajetina, što je retkost u Srbiji, više nema divljih deponija, a čitava teritorija opštine, uključujući urbane i ruralne mesne zajednice, komunalno je opremljena.

Od aprila 2017. godine opština Čajetina učestvuje u Programu „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza” koji finansira Vlada Švedske i realizuje Stalna konferencija gradova i opština (SKGO). Podrška se plasira kroz pet najznačajnijih programskih oblasti to su:  zaštita životne sredine, unapređenje poslovne klime na lokalnom nivou, EU integracije i međunarodna saradnja, rodna ravnopravnost i prevencija i upravljanje vanrednim situacijama na lokalnom nivou.  Aktivnost ovog Programa odvija se kroz direktnu podršku unapređenju usluga za građane i privredu, tzv. opštinske pakete podrške određenom broju lokalnih samouprava sa fokusom na zaštitu životne sredine. Osim opštine Čajetina, paketi podrške sprovode se još u osam lokalnih samouprava i to u oblasti upravljanja otpadom u Leskovcu i Golupcu, zatim na temu sprovođenja ispitivanja zadovoljstva korisnika komunalnih usluga sa preporukom unapređenja rada istih u Zrenjaninu, Žitištu, Sečnju, Novom Bečeju, Novoj Crnji i u sferi saradnje opština na zaštiti i održivom korišćenju jezera Ćelije u okviru paketa podrške Kruševcu. Učešćem u programu podrške u oblasti zaštite životne sredine, opština Čajetina dodatno je edukovala svoje kadrove, ojačala kapacitete i infrastrukturu i donela strateške dokumente neophodne za realizaciju primarne selekcije i odgovornog upravljanja otpadom. Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina svestan je značaja edukacije stanovništva, kao i stručnog i opštinskog kadra u procesu primarne selekcije otpada.

Iz opštinskog budžeta finansirana je nabavka tri namenska kamiona za odvoz i presovanje otpada i 400 plastičnih kontejnera za smeće. Napravljena su tri reciklažna ostrva, a izgradnja četvrtog planirana je do kraja godine. Ukoliko sve bude teklo prema planu, očekuje se izgradnja reciklažnog dvorišta, pored koga će se uskoro naći i kompostana. U toku je izrada Studije o izvodljivosti za uklanjanje animalnog otpada sa teritorije Čajetine i Užica, koju takođe finansira Švedska vlada.  Kako sami kažu, za Čajetince je od presudnog značaja za dalji tok realizacije projekta bila studijska poseta Švedskoj, kada su svi akteri, od predsednika opštine, menadžmenta i radnika komunalnog preduzeća i predstavnika građana Čajetine bili u prilici da u praksi vide kako izgleda „Švedski model“ upravljanja otpadom. Vratili su se puni utisaka, novih znanja i osnaženi u uverenju da je ovakav poduhvat sasvim moguć i u Srbiji. Očekuje se da do 2022. godine, zahvaljujući uticaju ovog programa, lokalne samouprave u Srbiji budu bolje pripremljene za pridruživanje EU, sa poboljšanim uslugama, unapređenim dijalogom sa ključnim akterima i efikasnijom i transparentnijom lokalnom administracijom, koja funkcioniše shodno principima dobre uprave i rodne jednakosti.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here