Hitna sednica Skupštine grada pokvarila kombinaciju gradskim moćnicima

0
308

ISTRAŽUJEMO: Da li bi gradskim moćnicima više odgovaralo da JKP “Vodovod i kanalizacija” nije dobilo posao vredan 448,2 miliona dinara?

10. maja u Kulturnom centru Zrenjanina održana je hitna, vanredna sednica Skupštine grada Zrenjanina koja je imala samo jednu tačku dnevnog reda – Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP “Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin za 2021. godinu. Mnogi su postavili pitanje šta je toliko bilo hitno izmeniti u programu poslovanja ovog komunalnog preduzeća da ne može da se sačeka redovna sednica. Odgovor je pokušaj malverzacije i pribavljanja koristi od strane čelnika gradske vlasti u Zrenjaninu. Naime, pre godinu i po dana, u nameri da posao izgradnje infrastrukture u Linglongu obavi druga, gradskim vlastima milija firma, ta nadležnost je skinuta sa JKP “Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin iako su predstavnici ovog preduzeća i tada tvrdili da su u stanju da izvrše te radove. S obzirom na to da je Zakonom o komunalnim delatnostima propisano da te poslove obavlja lokalna samouprava i javno komunalno preduzeće, iz Beograda je stigao nalog da se ova nadležnost hitno vrati JKP Vodovod i kanalizacija pa su zrenjaninski odbornici brže bolje zauzeli svoja mesta i izglasali pomenuti Predlog zaključka. Međutim, i dalje ostaje pitanje ko je od lokalnih funkcionera iz Zrenjanina pokušao da se okoristi o taj posao i zašto je posao u vrednosti od 448,2 miliona dinara trebalo da bude poveren nekoj privatnoj firmi, a ne komunalnom preduzeću iz našeg grada koje inače obavlja te poslove. Izmene i dopune u poslovanju JKP Vodovod i kanalizacija su 10. maja na sednici Skupštine grada Zrenjanina usvojene kako bi se ovom preduzeću prebacilo svih 448,2 miliona dinara dobijenih iz budžetskih rezervi i usmerilo na komunalno opremanje radne zone Jugoistok, tačnije u izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u zoni u kojoj se nalazi Linglong.

Međutim, ovo su samo neke nedoslednosti i malverzacije koje se vezuju za fabriku guma Linglong i predstavnike grada Zrenjanina u poslednje vreme. Bilo je tu, i još uvek ima dosta problema i otvorenih pitanja pa tako na primer iako je gradnja fabrike u punom jeku još uvek nema podataka o njenom uticaju na životnu sredinu, gradnja se sprovodi na svih 97 hektara iako nema građevinskih dozvola za sve objekte na tom prostoru pa je stanje predstavljeno u dokumentaciji koja se nalazi pred različitim državnim organima u suprotnosti sa stvarnim stanjem na terenu odnosno na gradilištu. Pored toga, Grad Zrenjanin je prošle godine platio beogradskom preduzeću Milenijum tim 400 miliona dinara za razminiranje lokacije na kojoj se gradi fabrika guma Linglong. Dokument je iz 2020. godine, kada je ta lokacija već bila uknjižena u katastru kao vlasništvo Linglonga. Pitanje je zašto je onda troškove koji se odnose na radove na privatnom vlasništvu fabrike guma Linglong morao da plati grad Zrenjanin, koji je Linglongu već poklonio najplodnije zemljište u našoj okolini, a pitanje je i zašto je sav novac dobijen iz tekuće budžetske rezerve usmeren samo na izgradnju nedostajuće infrastrukture kompanije Linglong kao da u Zrenjaninu nema prečih stvari za investiranje i rešavanje nagomilanih problema, kao što je recimo problem sa pijaćom vodom u našem gradu. Sve ovo dovodi do zaključka da je gradskim vlastima mnogo draži kineski investitor nego stanovnici ovog grada, koji več 17 godina čekaju na ispravnu pijaću vodu.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here