Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2021. godini.

Sredstva za sprovođenje Godišnjeg programa mera za odgajivački program u AP Vojvodini za 2021. godinu ukupno iznose 50.000.000,00 dinara. Sredstva će se koristiti za sprovođenje mera odgajivačkog programa u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, živinarstvu, kod kopitara i u pčelarstvu. Za ove mere izdvojeno je 46.000.000 dinara. Za poslove kontrole sprovođenja programa izdvojeno je 4.000.000,00 dinara. Sredstva će se raspodeliti za rad osnovnih odgajivačkih organizacija i organizacija s posebnim ovlašćenjima i za rad regionalnih odgajivačkih organizacija. Novac za obavljanje poslova kontrole sprovođenja Programa, namenjen je glavnoj odgajivačkoj organizaciji.

Potrebna konkursna dokumentacija podnosi se zaključno sa 30.09.2021. godine. Kompletan tekst konkursa i prijava na konkurs nalaze se na sajtu Sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili s nepotpunom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/4881-852.