31. maja i 01. juna članovi Međunarodne biskupske konferencije Svetog Ćirila i Metodija održali su u Zrenjaninu svoje 38. plenarno zasedanje. Biskupi su razmenili iskustva crkvenog života i delovanja za vreme pandemije, razgovarali su o programima proslave Godine porodice, usvojili su izmene Pravilnika za zaštitu maloletnika u Crkvi, govorili su o delovanju Katoličke crkve na socijalnom planu, o sprovođenju verske nastave i o restituciji oduzete crkvene imovine.

Članovi Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metodija, pod predsedanjem mons. Ladislava Nemeta, biskupa zrenjaninskog i predsednika konferencije, održali su svoje XXXVIII plenarno zasedanje 31. maja i 01. juna u Zrenjaninu. Zajedno s biskupima na zasedanju su bili apostolski nuncij, ambasador Svete Stolice u Republici Srbiji, mons. Luciano Suriani, i apostolski nuncij u Crnoj Gori, mons. Luigi Pezzuto, kao i vlč. Mirko Štefković, generalni sekretar Međunarodne biskupske konferencije. Na početku zasedanja biskupi su razmenili iskustva crkvenog života i delovanja za vreme pandemije. Katolička crkva je činila i čini sve što je u njenoj moći, kako bi zaštitila zdravlje vernika koji su dolazili u crkve. U svim crkvama se još uvek moraju nositi maske i držati propisana distanca, a na ulazima se dezinfikuju ruke. Ovim putem biskupi su pozvali na strpljenje i istrajnost, kako bismo se zajedničkim naporima, poštujući mere nadležnih državnih organa, izborili s izazovima koje pandemija stavlja pred pojedince i društvo.

Biskupi su potom razgovarali o programima proslave Godine porodice, koju je proglasio papa Franjo, pet godina nakon objave postsinodskog dokumenta pod nazivom Radost ljubavi. Na ovaj način Katolička crkva želi pomoći porodicama da bolje razumeju i slede ckveno učenje o porodici i njenoj ulozi u društvu. Rodna ideologija, trend razvoda brakova i drugi izazovi koji danas opterećuju porodični život, jesu teme o kojima će se razgovarati na susretima porodica u svim Biskupijama Međunarodne biskupske konferencije.

Nadalje, biskupi su usvojili izmene Pravilnika za zaštitu maloletnika u Crkvi, a nakon što konačnu verziju bude odobrila Sveta Stolica, ona će biti objavljena na internet stranicama pojedinih biskupija. Na ovaj način se i lokalne Crkve uključuju u borbu za zaštitu maloletnika i ranjivih osoba u Crkvi u društvu. Biskupi su se potom osvrnuli na delovanje Katoličke crkve na socijalnom planu preko Caritasa Srbije i biskupijskih Caritasa. Katolička crkva u Republici Srbiji jeste manjinska Crkva, ali je njeno karitativno delovanje vrlo snažno, te će se raditi na tome da se ono još više pospeši preko raznih projekata, ne samo pomoći siromašnima, nego i u stvaranju radnih mesta i na polju mentalnog zdravlja.

Sprovođenje katoličke verske nastave u školama još uvek nailazi na značajne poteškoće, pa su biskupi odlučili da sprovedu analizu stanja na terenu, kako bi tražili rešenja za još uvek postojeće probleme na tom polju. Restitucija oduzete crkvene imovine je tema koja je još uvek aktuelna. Zato su se biskupi ukratko osvrnuli i na nju, te su uputili apel nadležnim državnim organima, da se taj proces ubrza i na taj način doprinese ispravljanju istorijske nepravde, a ujedno i omogući Katoličkoj crkvi u Republici Srbiji da može vršiti svoje poslanje, naročito na području socijalnog delovanja. Budući da su ove godine istekli mandati predsedniku, potpredsedniku i sekretaru MBK, na ovom zasedanju su biskupi izabrali odnosno još jedan mandat poverili predsedniku, mons. Ladislavu Nemetu.