Vladan Glišić – Komentar na Zakon o rodnoj ravnopravnosti i Zakon o zabrani diskriminacije

0
104

Vladan Glišić, poslanik Narodne mreže, upozorio je na to da Zakon o rodnoj ravnopravnosti i izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije mogu imati suprotno dejstvo od očekivanog, tako što bi deo građana Srbije koji deli tradicionalne vrednosti bio diskriminisan i bila bi mu uskraćena sloboda govora.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković rekla je za RTS da bi novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji je stupio na snagu, trebalo da donese bolju uravnoteženost manje zastupljenog pola i bolji rodni balans u svim oblastima. Vladan Glišić, poslanik Narodne mreže, izjavio je da taj zakon i izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije znače progon tradicionalnih vrednosti i slobode govora. Zamolili smo Vladana Glišića, poslanika Narodne mreže da prokomentariše očekivanja u vezi sa delovanjem usvojenih propisa.

Komentarišući stupanje na snagu novog zakona, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković naglasila je da novi zakon treba da obavezuje sve subjekte da vode računa o balansu u bilo kom kolektivu i da donose programe i mere u skladu sa novim propisima. Govoreći o kaznama za nepoštovanje pravnih propisa koji su stupili na snagu, ona je rekla da su kazne povećane u odnosu na prethodni zakon i da se kreću od 50.000 do 2.000.000 dinara. Poverenica je ocenila da je uvedena stroža kaznena politika, jer je očigledno da prethodni zakon nije davao rezultate. Novim zakonom uvedena su dva nova oblika diskriminacije – polno i seksualno uznemiravanje i segregacija. Analizirajući odluku o usvajanju Zakona o rodnoj ravnopravnosti i izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, Vladan Glišić, poslanik Narodne mreže, rekao je da novi propisi mogu, paradoksalno, da dovedu do suprotnih efekata. On je naglasio da većinski deo stanovništva u Srbiji čine ljudi koji zastupaju tradicionalne vrednosti i da bi novi zakon upravo njih diskriminisao i obespravio, jer ne bi smeli ni da izraze mišljenje koje se ne bi slagalo sa nametnutim ideološkim postojanjem velikog broja rodova na čemu se insistira.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here