Dragan Todorović, predsednik „Istočne alternative“, rekao je da polovinu uspeha stranke čini njena organizovanost, dok druga polovina uspeha zavisi od rejtinga i ugleda ljudi koji stranku vode. Upravo ovim faktorima on je objasnio uspehe Srpske radikalne stranke u prošlosti.

Dragan Todorović nekadašnji predsednik Izvršnog odbora Srpske radikalne stranke bio je veoma cenjen i poštovan na toj funkciji ne samo od strane radikala, već i od svojih političkih protivnika. Zahvaljujući njemu već par sati posle izbora novinari, ali i cela javnost, mogli su da saznaju iz izbornog štaba Srpske radikalne stranke sve važne podatke vezane za izbore, jer je Dragan Todorović uspeo da stranku organizuje na izuzetno visokom nivou. Koliko je za uspeh u politici važna dobra stranačka infrastruktura i organizacija upitali smo Dragana Todorovića.

Nekadašnji visoki funkcioner Srpske radikalne stranke, Dragan Todorović, još osamdesetih godina 20. veka priključio se Srpskom slobodarskom pokretu Vojislava Šešelja, koji se kasnije transformisao u Srpski četnički pokret, pa onda u Srpsku radikalnu stranku. Todorović je pratio razvoj stranke i bio jedan od organizaciono najodgovornijih ljudi u njoj. Uvek je bio u vrhu stranke, a posle cepanja Srpske radikalne stranke i u odsustvu Šešelja, Todorović je dobio predsednička ovlašćenja. Ipak, novembra 2012. osnovao je udruženje Istočna alternativa, čiji je cilj, kako je rekao: „zaštita srpskih nacionalnih interesa i interesa svih građana Srbije“. Govoreći o uspesima Srpske radikalne stranke u prošlosti, on je naglasio da je Srpska radikalna stranka svojom organizacijom bila odmah iza SPS-a, koji je nasledio infrastrukturu komunističke partiije, kao i da su članovi te stranke zaista verovali u ideologiju srpskog nacionalizma i mnoge političke zadatke obavljali i bez nadoknade.