Komentarišući navode premijerke Ane Brnabić o koracima za oporavak srpske privrede, ekonomista Ivan Pajović je rekao da je jedini pravi put ka postavljanju srpske privrede na noge, ojačanje primarnog i sekundarnog sektora.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da će oporavak srpske ekonomije biti baziran na ulaganju u inovativnu privredu, kao i da će jedan od prioriteta države i dalje biti digitalna privreda i veštačka inteligencija. Ana Brnabić je navela da su obezbeđeni podsticaji za razvojne centre i da će biti podržane kompanije koje se bave veštačkom inteligencijom. Zamolili smo ekonomistu doktora Ivana Pajovića da prokomentariše da li je ovo pravi put za srpsku privredu.

Na predstavljanju „Bele knjige“ Saveta stranih investitora u toku novembra prethodne godine, predsednica Vlade Srbije, Ana Brnabić,  je istakla da će i u buduće jedan od prioriteta države biti digitalna privreda i veštačka inteligencija, jer, po njenim rečima, inovativna priveda dopinosi rastu produktivnosti i konkurentnosti i najbrže obezbeđuje dodatu vrednost. Ona je istakla i da će opravak srpske ekonomije zavisiti od oporavka ekonomija zemalja u Evropskoj uniji, pre svega od Nemačke i Italije, za koje je najviše vezana, ali i da se očekuje da će u naredne dve godine Srbija imati rast od 10 odsto bruto društvenog proizvoda, dok će zemlje u regionu imati rast od pet procenata ili manje. Ovakve navode premijerke ekonomista Ivan Pajović prokomentarisao je kao iracionalne i rekao da premijerka govori o nečemu što većina građana ne razume. On je dodao i da su za oporavak ključni podsticaji u primarnom i sekundarnom sektoru, kao i u određenim granama tercijalnog sektora poput transporta.