Zoran Buljugić, profesor ruskog jezika, rekao je da država treba da ima ključnu ulogu u formiranju politike izrade udžbenika, posebno kod vrlo osetljivih predmeta kao što su srpski jezik, istorija, geografija, ali i sociologija ili Ustav u srednjoj školi, zato što su to predmeti kod kojih je vrlo moguća ideološka zloupotreba.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u dogovoru sa ministrom prosvete Brankom Ružićem, najavio je da će novi udžbenici istorije, srpskog i geografije biti štampani isključivo u državnom Zavodu za izdavanje udžbenika, jer je, kako je naveo resorni ministar, javni interes da knjige za predmete od značaja za nacionalni identitet piše država. Stručnjaci kažu da je država i do sada imala ključnu ulogu u izdavanju ovih udžbenika, jer autori ne bi mogli biti odabrani i potpisani na koricama bez finalnog odobrenja Ministarstva. Upitali smo profesora ruskog jezika Zorana Buljugića da li smatra da će najave od strane predsednika i ministra prosvete dovesti do krupnijih promena.

Ministar prosvete Branko Ružić, objašnjavajući inicijativu predsednika Vučića da država izdaje udžbenike za određenu grupu predmeta zarad očuvanja nacionalne istorije i identiteta, rekao je da je dao nalog da se formira radna grupa koja će realizovati inicijativu predsednika. Sadržaji udžbenika za predmete koji su važni za nacionalni identitet moraju da budu pažljivo birani, rečeno je iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Naglašeno je da najpre treba da se izmeni Zakon o udžbenicima, da se pozovu autorski timovi kroz javni poziv i da se formira tim koji će pripremiti i izraditi udžbenike, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Zoran Buljugić, profesor ruskog jezika izjavio je da se slaže sa tim da država treba da ima ključnu ulogu u formiranju politike izrade udžbenika, i da misli da jedini izdavač koji treba da bude važeći na teritoriji Srbije, čije udžbenike treba koristiti, jeste Zavod za izdavanje udžbenika. On je naveo i propuste koji su se mogli naći u udžbenicima koji su do sada štampani, i izrazio nadu da će se takve stvari ubuduće promeniti. Buljugić je dodao i da su predmeti kod kojih treba obratiti posebnu pažnju srpski jezik, istorija, geografija, ali i sociologija ili Ustav u srednjoj školi, zato što su to predmeti kod kojih je vrlo moguća ideološka zloupotreba. Stručnjaci ipak ukazuju na to da se mora voditi računa o objektivnosti i da su činjenice stvar nauke, ko god pisao udžbenike.