Velimir Abramović, doktor filozofije, publicista i istraživač lika i dela Nikole Tesle je rekao da je od Teslinih pronalazaka koji su patentirani još u 19. veku celokupna ljudska civilizacija imala dobiti, ali da su od tajnih patenata najviše koristi imale vlade velikih zemalja, posebno Amerike i Rusije.

Pre više od 78 godina u Njujorku je preminuo Nikola Tesla, jedan od najvećih svetskih istraživača i naučnika u oblasti elektrotehnike. Zvanično je registrovano više od 700 njegovih patenata, a najpoznatiji je po izumima i usavršavanjima elektromotora, generatora, transformatora, kao i po primeni naizmenične struje. Zamolili smo dr filozofije Velimira Abramovića, publicistu, univerzitetskog profesora i istraživača lika i dela Nikole Tesle da prokomentariše u kojoj meri su Teslini patenti iskorišćeni i ko je od njih imao najveću dobit.

Nikola Tesla rođen je 10. jula 1856. godine u Smiljanu, današnjoj Republici Hrvatskoj. Bio je pronalazač, inženjer i fizičar, a slavu je stekao otkrićem naizmenične struje kojom je započela industrijska revolucija. Jedan od najvećih naučnika je umro 1943. godine u hotelskoj sobi na 33. spratu Njujorker hotela u Njujorku, a njegovi izumi se i dan-danas istražuju. Ovaj naučnik je bio i veliki humanista koji je radio na poboljšanju kvaliteta ljudskog života, ne mareći za sopstveno blagostanje, pa je umro u siromaštvu. Dok je radio na projektovanju transatlantskih radio talasa, Tesla je osmislio sistem prikupljanja podataka, kodiranja i emitovanja tih podataka na uređaje, današnje smartfonove i tablete. Američka vlada je posle Tesline smrti zaplenila i podvela pod poverljivo gotovo sva njegova dokumenta. Kasnije je većinu vratila Teslinoj familiji, neka dokumenta je poklonila Muzeju Nikole Tesle u Beogradu, dok su neka dokumenta još uvek u vlasništvu vlade. Velimir Abramović, doktor filozofije, publicista i istraživač lika i dela Nikole Tesle je rekao da su prema Teslinoj želji veliki patenti tajnog oružja podeljeni između vlada velikih zemalja, a da su najveći pronalasci otišli upravo Rusiji i Americi, koja je, prema rečima Abramovića, na Teslinim pronalascima i avanzovala. Kako Abramović tvrdi, tom prilikom Amerika je dobila klimatska oružja, a Rusija geofizička.